industrial zone, AI-generated image
Author profile picture

Vandaag start in Den Haag het hoger beroep van de klimaatzaak tegen Shell. Drie jaar geleden werd Shell door Milieudefensie in een rechtszaak verslagen. Daarbij werd het bedrijf onder meer opgedragen de uitstoot met 45 procent te verminderen. Nu betwist Shell deze verplichting, stellend dat het een zaak voor de overheid is.

Waarom je dit moet weten:

De klimaatzaak tegen Shell heeft wereldwijd aanzienlijke gevolgen, omdat het de verantwoordelijkheid van grote bedrijven voor klimaatverandering onder de loep legt.

Bewijsstukken

Milieudefensie staat sterk met 650 nieuwe bewijsstukken. Volgens Milieudefensie is het aanpakken van de uitstoot veroorzaakt door Shell’s klanten van vitaal belang, aangezien deze een groot deel van de totale emissies uitmaken.

Uit een recent onderzoek van Milieudefensie blijkt dat Shell van plan is om nog tientallen jaren te blijven investeren in honderden olie- en gasprojecten. Milieudefensie stelt dat dit de levens van mensen in gevaar brengt.

De argumenten van Shell

Shell erkent de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en benadrukt dat het bedrijf miljarden investeert in groene energieprojecten. Zij argumenteren dat de aanpak van Milieudefensie niet de juiste is. Volgens Shell is er geen wettelijke basis voor de uitspraak en zou het afstoten van activiteiten alleen leiden tot overname door andere bedrijven, zonder netto milieuwinst.

Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland, heeft publiekelijk verklaard dat een gerechtelijke uitspraak tegen één bedrijf geen geschikte oplossing biedt voor de energietransitie. Shell heeft daarbij zijn doelstelling voor het verminderen van de CO2-uitstoot bijgesteld naar 15 tot 20 procent in 2030, en wijst op de inzet van biodiesel en biokerosine als deel van hun strategie.

Impact op de industrie

Een uitspraak in het voordeel van Milieudefensie zou een precedent kunnen scheppen voor de verantwoordelijkheid die bedrijven dragen met betrekking tot klimaatverandering. Dit zou niet alleen invloed hebben op Shell, maar op de gehele fossiele brandstofindustrie. Het kan bedrijven dwingen om hun bedrijfsmodellen te herzien en sneller over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Verbod op reclame

De eerdere uitspraken tegen Shell hebben ook geleid tot politieke en maatschappelijke reacties waarin wordt aangedrongen op een verbod op reclame voor fossiele brandstoffen, vergelijkbaar met het verbod op tabaksreclame. Dit heeft geleid tot Kamervragen van de politieke partijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren. Belangengroepen zoals Reclame Fossielvrij, Greenpeace, WWF en ActionAid hebben ook hun steun uitgesproken voor een dergelijk verbod in Nederland en in de hele EU.