© Vattenfall/Jorrit Lousberg.

Energiebedrijf Vattenfall heeft vandaag het energiepark Haringvliet geopend, waar wind, zon en batterijen met elkaar worden gecombineerd. Daarmee wordt productie van energie goedkoper, wordt de beschikbare netcapaciteit beter gebruikt en is er minder impact op de omgeving. Het is de eerste keer dat Vattenfall de drie technieken op een plek met elkaar combineert, aldus het energiebedrijf in een persbericht.

Het energiepark op Goeree-Overflakkee bestaat uit zes windmolens, 115-duizend zonnepanelen en een grote batterij, verdeeld over 12 zeecontainers vol accu’s. Alle drie technieken delen gezamenlijk dezelfde netaansluiting. Verwacht wordt dat het park jaarlijks ongeveer 140 GWh stroom gaat produceren, een hoeveelheid die overeenkomt met het verbruik van 40-duizend huishoudens. 

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland: “Om de klimaatdoelen in zicht te houden zullen we de energietransitie moeten versnellen. Dat is een ongelooflijk zware opgave, waarvoor we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk moeten inzetten. In Haringvliet lukt het om wind, zon en batterijen zo op elkaar af te stemmen dat we over het jaar heen meer duurzame energie leveren, tegen lagere kosten, met een zo gering mogelijke impact op het milieu, het net en de omgeving. Daarmee zetten we opnieuw een belangrijke stap op weg naar een fossielvrij leven binnen een generatie.”

Aanvulling

Wind en zon vullen elkaar goed aan. Zonnepanelen produceren overdag energie, terwijl windturbines in ons land ‘s nachts vaak meer opleveren. Ook in de seizoenen vullen beide elkaar aan: windturbines leveren in de winter de meeste elektriciteit, terwijl zonnepanelen dit juist in de zomer doen. Daardoor kunnen ze prima gebruik maken van dezelfde netaansluiting, wat betekent dat er minder vermogen gereserveerd hoeft te worden in het net én dat de aansluiting veel vaker gebruikt wordt door het jaar heen. De batterij zorgt ervoor dat het net in balans blijft. Afhankelijk van de situatie leveren ze een beetje extra stroom aan het net, of slaan ze juist elektriciteit op. Een zelf ontwikkeld softwaresysteem zorgt ervoor dat de verschillende elementen optimaal samenwerken. 

Combineren

De voordelen zijn legio. Zo kost het ontwikkelen van een windpark al snel tien jaar aan voorbereiding. Er wordt belangrijke tijdswinst geboekt door vanaf het begin ook zon en batterijen mee te nemen in de plannen. Bovendien is het bouwen van een energiepark met de drie technologieën goedkoper dan er drie aparte projecten van te maken: ze delen tenslotte hetzelfde onderstation, dezelfde kabels, onderhoudswegen en netaansluiting en de grond hoeft maar eenmaal open. 

De combinatie is niet alleen gunstig voor Vattenfall, maar ook voor de samenleving. Omdat de netaansluiting efficiënter wordt gebruikt hoeft minder capaciteit op het net te worden gereserveerd en verzwaring van het net blijft beperkt tot 1 plek. Een bijkomend voordeel is dat het schaarse technisch personeel ook slechts eenmaal ingezet wordt voor een netaansluiting, waardoor de energietransitie kan worden versneld.  

Voordeel

Door de zonnepanelen en de windmolens bij elkaar te plaatsen wordt beschikbare ruimte efficiënt gebruikt. Zo’n compact ontwerp zorgt ervoor dat er meer ruimte overblijft voor andere functies in de omgeving, zoals landbouw en recreatie. Bovendien is de landschappelijke impact minder. 

De omgeving werd nauw betrokken bij de totstandkoming van het park. Via gebiedsateliers met omwonenden, belangenorganisaties, gemeente, provincie en netbeheerder, werd input opgehaald voor het uiteindelijke parkontwerp. Ook werd rekening gehouden met de wensen van mensen die in het gebied fietsen en wandelen: zij mochten ideeën aandragen voor de aanleg van een fietspad en een uitkijkheuvel. Ook komen de zonnepanelen niet hoger dan 1,5 meter, zodat passanten er overheen kunnen kijken. Vattenfall plaatste er bovendien bijenkorven.

Ook interessant: Nieuw windpark van Eneco en Shell moet vanuit de Noordzee een miljoen Nederlanders van stroom voorzien 

Om omwonenden financieel mee te laten profiteren in de inkomsten werd samen met andere initiatiefnemers van windprojecten het Windfonds Goerree-Overflakkee opgericht. Eigenaren van windparken die na 2016 gebouwd zijn of worden, dragen jaarlijks af aan het Windfonds. Bewoners en organisaties kunnen beroep doen op het Windfonds voor ondersteuning van lokale projecten.  

Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de direct omwonenden van het windpark. Deze huishoudens ontvangen een jaarlijkse vergoeding vanuit het windpark. 

Blauwdruk

Het enthousiasme voor dit project vanuit de verschillende betrokkenen is tot nu toe erg groot. Lokale overheden zijn zeer tevreden door het compacte ontwerp dat toch maximale duurzame energie opbrengt. De netbeheerder omarmt dit project door het efficiënt gebruik van het gezamenlijk elektriciteitsnet en de vlotte inpassing. Omwonenden voelen zich betrokken en zijn tevreden met de landschappelijke inpassing. Kortom, de voordelen van een energiepark als deze zijn zo groot dat Vattenfall in het vervolg al vanaf het eerste begin zal onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meerdere technologieën naast elkaar in te zetten. Het zal daarin erg helpen als lokale overheden dat in hun Regionale Energie Strategieën ook meer omarmen.

Foto: v.l.n.r. Sandra Grauers-Nilsson, hoofd onshore wind Vattenfall, Tea Both, wethouder gemeente Goerree-Overflakkee, Claus Wattendrup, hoofd Solar and Batteries, Vattenfall, Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland, Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie bij ministerie EZK

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag