@ pixabay
Author profile picture

In 2023 moet het nieuwe windpark voor de kust van Egmond aan Zee volledig operationeel zijn en snel daarna zou het een miljoen Nederlanders van groene stroom kunnen voorzien. Dat is mogelijk dankzij het gezamenlijk vermogen van in totaal 759 MW en een jaaropbrengst van minimaal 3,3 TWh. Consortium CrossWind, een joint venture van Shell Nederland en Eneco, heeft de aanbesteding ‘Hollandse Kust (noord)’ gewonnen. Beide partijen benadrukken dat de bouw “volledig subsidievrij” plaatsvindt.

Het windpark moet een flinke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal, zo laten Shell en Eneco weten. Het windpark komt op 18,5 kilometer van de Nederlandse kust te staan.

Pieken en dalen

Offshore windprojecten produceren niet continu elektriciteit. Het balanceren van deze dalen en pieken en het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën. Daarom zal het offshore windpark vijf specifieke technologische vernieuwingen bevatten die naar verwachting in de toekomst grootschalig gebruikt kunnen worden:

  • een drijvend zonnepark;
  • accu-opslag voor de korte termijn;
  • turbines die optimaal zijn afgestemd op elkaar om de onderlinge negatieve ‘windschaduw’-effecten te beperken;
  • ‘groene waterstof’ gemaakt door elektrolyse als een andere opslagtechniek
  • en de combinatie van deze individuele maatregelen tezamen om een continue stroomvoorziening te garanderen, ongeacht de windsituatie.

Samenwerking

CrossWind wil nauw samenwerken met universiteiten en wetenschappelijke instituten om technologische innovaties verder te ontwikkelen. Maarten Wetselaar, directeur Shell Integrated Gas en New Energies: “Wind op zee zal een belangrijke rol spelen in de wereldwijde energietransitie.” Hij noemt het windpark ook “een belangrijke volgende stap” in Shells ambitie een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden in 2050. “Of eerder, in lijn met het tempo van de maatschappij. Dit windpark is een cruciaal onderdeel van een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – met onze ambitie een groene waterstoffabriek in Rotterdam te bouwen en met NortH2.”

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco, noemt het project “het eerste windpark met innovaties op zee gericht op systeemintegratie. De duurzame lokaal opgewekte energie levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om ieder huishouden en bedrijf in Nederland te helpen met het omschakelen naar een duurzame en schone energievoorziening.”

Drijvende zonneparken

Ook TNO gaat een bijdrage leveren aan het nieuwe windpark op zee. De onderzoeksorganisatie speelt sinds 2016 in Europa een leidende rol in het onderzoek en de ontwikkeling van drijvende zonneparken. Het fieldlab op het Oostvoornse meer is daarbij een belangrijke onderzoekslocatie voor toepassingen op binnenwater. Met het CrossWind project wordt nu een stap gezet om in de toekomst ook op de Noordzee zonne-energie te kunnen opwekken.