Salt Lake © Pixabay
Author profile picture

Brabetech heeft een eerste klant gevonden voor zijn systeem voor de opslag van thermische energie in gesmolten zout, de ThermalPod. Deze technologie biedt industriële gebruikers van warmte de mogelijkheid om warmteverbruik te elektrificeren en tot een week lang op te slaan, waardoor energieverbruik en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd.

Brabetech ontwikkelt oplossingen voor duurzame warmteopslag en -gebruik. De Eindhovense start-up is gespecialiserd in het ontwerpen, bouwen en installeren van industriële warmte-installaties.

“Warmte is 55% van het energieverbruik in de samenleving maar het wordt tot op heden vaak opgewekt uit fossiele bronnen”, zegt Bram Bens, directeur van Brabetech. “Elektrificatie van warmte is een stap in de goede richting maar het energienet barst uit zijn voegen door de mismatch in vraag en aanbod van duurzame energie. Energiebuffering, zoals met onze gesmolten zout ThermalPod, biedt een mogelijkheid voor industriële warmtegebruikers om pieken in energieverbruik af te vangen en gebruik te maken van de goedkoopste energie op de dag.” Naast een lagere energierekening kan de ThermalPod volgens Bens een grotere netaansluiting mogelijk maken door afname en opslag van energie op tijdstippen wanneer er geen congestie is.

Nieuwe generatie

De technologie achter de ThermalPod is gebaseerd op een nieuwe generatie gesmolten zouten. Deze maakt het mogelijk om de processen in de industrie tussen de 100 en 400 graden te voorzien van warmte. Denk hierbij aan industriële droogprocessen of processen in de foodsector. Energie in de vorm van elektriciteit of warmte wordt opgeslagen door het gesmolten zout op te warmen wanneer er veel energie voorradig is. Zodra er warmte nodig is levert de ThermalPod deze aan het proces via een warmtewisselaar. De technologie van Brabetech is modulair en kan worden aangepast aan iedere grootte en type warmtevraag.

De basis voor de technologie is door Brabetech gedemonstreerd in meerdere systemen wereldwijd. Met de oplossing voor flexibel energiegebruik draagt Brabetech wezenlijk bij aan verwezenlijking van de energietransitie. De recent gestarte samenwerking met een eerste afnemer voor een molten salt ThermalPod systeem zorgt voor een eerste bewijs hiervan in de praktijk. Deze Nederlandse afnemer gaat het systeem toepassen bij een industrieel droogproces.