Dagmar van Ravenswaay Claasen, Sabine Schoorl © LUMO Labs
Author profile picture

Het persbericht dat de toetreding van Dagmar van Ravenswaay Claasen en Sabine Schoorl aankondigt als Senior Partners voor het aankomende LUMO Rise Fund is ronduit terughoudend over het grote belang van diversiteit. Negentig procent van het bericht gaat over de ruime ervaring en uitstekende kwaliteiten van beide nieuwe collega’s; pas in de allerlaatste alinea klinkt enige trots door van de oprichters over de impuls die hiermee gegeven wordt aan de broodnodige diversiteit in de sectoren waarin LUMO Labs actief is.

  • LUMO Labs benoemt Dagmar van Ravenswaay Claasen en Sabine Schoorl tot Senior Partners voor het LUMO Rise Fund en benadrukt daarmee hun expertise en het vergroten van diversiteit.
  • Ondanks het feit dat LUMO Labs geen specifieke genderdiversiteitsquota heeft ingesteld, heeft het een opmerkelijke diversiteit in zijn portfolio bereikt: 40% van de start-ups heeft een vrouwelijke medeoprichter, wat aanzienlijk boven het Europese gemiddelde ligt.
  • Het nieuwe LUMO Rise Fund wil investeren in start-ups die het welzijn van mens en milieu verbeteren, met een geplande investering van €100 miljoen.

Het is een even begrijpelijke als opvallende keuze: natuurlijk zal kwaliteit altijd doorslaggevend zijn, maar als er één fundmanager trots mag zijn op wat het heeft bewerkstelligd voor diversiteit, dan is het LUMO Labs. De recente toekenning van de ‘corporate inclusion award‘ tijdens de Fe+Male Tech Heroes Awards Show is daar maar één van de bewijzen voor. “Voor ons huidige fonds hebben wij de afgelopen jaren geen quota gesteld of andere afspraken gemaakt over gender-diversiteit binnen de teams waarin wij investeren, wel over kwaliteit”, zegt mede-oprichter Sven Bakkes onomwonden. Desondanks kunnen er weinig bedrijven of fondsen tippen aan de bijdrage van LUMO Labs aan de bevordering van diversiteit in de tech industrie.

Twee kerels uit Brabant

Bakkes hoeft daarvoor alleen maar op de cijfers te wijzen: “Als je naar onze huidige portfolio kijkt zie je dat circa 40% van de startups waarin wij geïnvesteerd hebben vrouwen als (mede)oprichters hebben. Ons verbaast dat niet, maar als je het afzet tegen het Europese gemiddelde dat lager ligt dan 2% is het op zijn minst opvallend te noemen. Hoe verschillend Andy en ik ook zijn, dat onze nieuwe partners voor LUMO Rise Fund niet nog eens twee kerels uit Brabant met meer dan 20 jaar gedeelde ervaring moesten zijn, is voor ons altijd een zekerheid geweest.”

Ook voor een investeerder die impact via opkomende technologieën boven alles stelt, kan een gezonde nadruk op diversiteit onderdeel van de uiteindelijke prestaties zijn. Dat dat zelfs zonder concrete afspraken over gender-diversiteit gebeurt, maakt het resultaat alleen maar sterker. Kortom: de keuze van de LUMO Labs oprichters om het partnerteam uit te breiden met twee vrouwen is een bevestiging van hun overtuiging dat diversiteit binnen investeringsfondsen leidt tot betere besluitvorming en meer innovatie.

Met de aanstelling van Dagmar van Ravenswaay Claasen en Sabine Schoorl versterkt LUMO Labs het partnerteam met kernexpertise op het gebied van digital security, compliance, impact-methodologieën, diversiteit en de verduurzaming van de gebouwde omgeving en steden.  

LUMO Labs Rise Fund

Het nieuwe LUMO Rise Fund gaat investeren in start-ups met technologische toepassingen die mensen in staat stellen om beter voor zichzelf, elkaar en hun omgeving te zorgen, ter verbetering van de kwaliteit van leven en het welzijn van individuen, en verlichting van de toenemende druk op de gezondheidszorg, sociale voorzieningen en de planeet. 

De eerste investeringen van LUMO Rise Fund worden halverwege 2024 verwacht; de voorgenomen hoeveelheid kapitaal waar het fonds over kan beschikken voor investeringen en begeleiding is circa €100 miljoen. De huidige partners en oprichters van LUMO Labs Andy Lürling en Sven Bakkes blijven actief betrokken. 

“Met de komst van Dagmar en Sabine brengen wij aanvullende kennis, ervaring en nieuwe perspectieven binnen die het team gaan helpen om nog beter de game-changers van morgen te selecteren en begeleiden“, zegt mede-oprichter Andy Lürling. “Hun netwerken en jarenlange ervaring met het opschalen van technologiebedrijven passen uitstekend bij de fase die wij tegemoet gaan. Hun sectorkennis is voor ons zeer relevant ten aanzien van de uitbreiding van onze investeringsfocus richting Digital Security aan de technologiekant. Daarnaast helpt het bij de uitbreiding richting klimaat- en duurzaamheidsoplossingen voor stedelijke gebieden met betrekking tot impactdoelstellingen.” 

Urbanisatie

Sabine Schoorl ziet haar rol onder meer in de verduurzamingsopgave die op de wereld afkomt. “De toenemende urbanisatiegraad in combinatie met de stijgende uitstoot van CO2 in de bebouwde omgeving en de verduurzamingsopgave zorgen voor gigantische uitdagingen binnen bestaande structuren en systemen. Er is een enorme behoefte aan innovatieve oplossingen voor het beschikbaar maken, vergroenen en elektrificeren van woonruimte, voor slimmere transport- en mobiliteitssystemen, efficiënt water- en afvalmanagement en hernieuwbare energieopwekking en -distributie. Kansen, kapitaal en begeleiding voor start-ups met toepassingen op basis van nieuwe technologieën die hier een bijdrage aan kunnen leveren, zijn van levensbelang.”

Dagmar Ravenswaay Claasen was als lid van de Advisory Board al betrokken bij LUMO Labs. “Mijn toetreding als Senior Partner van LUMO Rise Fund is een weloverwogen keuze geweest om veelbelovende impact-gedreven startups met innovatieve technologische toepassingen structureel meer vaart en richting te kunnen geven. De groei van LUMO Labs over de afgelopen periode en de zorgvuldigheid van het team richting hun portfoliobedrijven en hun investeerders past bij mij. De gedrevenheid en het ondernemerschap van Sven en Andy is aanstekelijk, evenals hun vastberadenheid dat financieel rendement en maatschappelijk rendement op investeringen in opkomende technologieën hand in hand moeten gaan.”