Six personality characteristics for founders and a diverse team are responsible for start-up success - AI-generated image
Author profile picture

De Nederlandse techsector vindt diversiteit op de werkvloer belangrijk, maar de urgentie om echte vooruitgang te boeken in de aanpak van ongelijkheid ontbreekt. Dit blijkt uit het State of Inclusion in Dutch Tech onderzoek, uitgevoerd door Diverse Leaders in Tech (een initiatief van Techleap).

  • Techleap heeft onderzoek gedaan naar het belang van diversiteit en inclusie op de werkvloer van techbedrijven.
  • Tweederde van alle techmedewerkers vindt diversiteit belangrijk, maar 65 procent ziet daar weinig concreet van terug in hun organisatie.
  • Driekwart claimt gelijkwaardigheid in de organisatie; toch geeft de helft van de medewerkers met een migratieachtergrond aan niet gelijkwaardig behandeld te worden.

Techleap stelt dat twee cruciale stappen nodig zijn om die kloof te dichten. Enerzijds moet er meer bewustzijn komen over hoe diversiteit direct bijdraagt aan bedrijfssucces. Daarnaast is het belangrijk om beter te begrijpen hoe inclusie in de techsector daadwerkelijk beleefd wordt door verschillende groepen.

Veel Nederlandse techmedewerkers erkennen het belang van diversiteit en inclusie. Tweederde (66%) vindt het belangrijk dat in hun organisatie actief stappen ondernomen worden. Dit is niet alleen vanuit sociale overwegingen (50%), want 62% gelooft dat het bijdraagt aan een positief imago en het bereik van diverse doelgroepen.

Hoewel veel techmedewerkers het belang dus erkennen, is het opvallend dat er steeds meer weerstand en kritiek komt naarmate de initiatieven concreter worden. Veel respondenten stellen dat het onderwerp overdreven wordt en zien niet veel heil in het stellen van doelen en verantwoordelijkheden, aldus het rapport.

Wake-up call

“De kloof tussen hoe we diversiteit naar buiten uitdragen en wat we in de realiteit zien, is een wake-up call voor de hele industrie”, verklaart Ingrid Tappin, Director Diverse Leaders in Tech bij Techleap. “Ook als je kijkt naar de huidige verkiezingsdiscussies zie je dat thema’s als diversiteit en gelijke kansen onder een enorm vergrootglas liggen. We moeten ons bewust zijn dat we het beste talent nodig hebben, en daarom juist op dit thema versnellen. Zo helpen we mensen vooruit en kunnen we Nederland laten doorgroeien.”

Mannen vinden belang van diversiteit overdreven

Bijna de helft van de mannen (47%) vindt dat het belang van diversiteit op de werkvloer overdreven wordt, tegenover een kwart (24%) van de vrouwen. Bovendien ziet een derde van de mannen (34%) de toegevoegde waarde niet, terwijl 9 op de 10 vrouwen (86%) wel geloven dat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie belangrijk is voor bedrijfssucces.

Hoewel driekwart (77%) van de techmedewerkers denkt dat iedereen gelijke kansen krijgt, en meer dan tweederde (71%) tevreden is met hoe ongelijkwaardigheid wordt aangepakt, wordt dit niet altijd zo ervaren door andere groepen. Ruim een derde (35%) van de medewerkers met een migratieachtergrond noemt discriminatie een groot probleem in de techindustrie, en 45% zegt niet gelijkwaardig te worden behandeld.

“Er is sprake van een inclusie-perceptiekloof die we niet mogen negeren”, stelt Tappin. “Organisaties moeten dit signaal serieus nemen en investeren in educatie en begrip rondom de waarde van diversiteit en inclusie. Door deze aspecten meetbaar te maken, kun je diversiteit benutten als een katalysator voor bedrijfssucces en creëren we een gelijke omgeving voor alle medewerkers.”

Kennis ontbreekt

De helft van de respondenten (49%) gelooft dat een divers managementteam belangrijk is voor het bedrijf. Jonge mensen (Gen Y en Z) onderkennen vaker het belang van rolmodellen: 61% benoemt de toegevoegde waarde van divers leiderschap. Slechts 2 op de 5 (39%) van de medewerkers boven de 44 zien het belang van diversiteit in de top.

Techmedewerkers zijn niet bekend met initiatieven die diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer trachten te verbeteren. Maar liefst tweederde (65%) kan geen concrete acties noemen die binnen hun organisatie worden genomen. Daarnaast gelooft 60% dat aanvullende investeringen om diversiteit te stimuleren niet nodig zijn en ziet slechts een kwart (27%) de waarde van quota in om hun bedrijf te helpen een betere afspiegeling van de maatschappij te worden.