Six personality characteristics for founders and a diverse team are responsible for start-up success - AI-generated image
Author profile picture

Persoonlijkheidskenmerken van oprichters van start-ups kunnen het succes van hun onderneming voorspellen, zo blijkt uit een uitgebreide studie, gepubliceerd in Nature. Eigenschappen zoals openstaan voor avontuur, minder bescheidenheid en een hoger activiteitsniveau werden in verband gebracht met hogere succespercentages. Het onderzoeksteam met leden van UNSW Sydney, University of Oxford, UTS en University of Melbourne, gebruikte machine learning om persoonlijkheidsprofielen van Twitter-accounts te analyseren. De bevindingen benadrukten ook het belang van persoonlijkheidsdiversiteit binnen teams in verschillende sectoren.

Het onderzoek suggereert dat ongeveer 8% van de wereldbevolking de persoonlijkheidskenmerken heeft die helpen bij succesvol ondernemerschap. Toekomstige studies zullen zich richten op het identificeren van individuen in rollen die niet geschikt zijn voor hun persoonlijkheid.

De succescode voor starters ontrafelen

Het is geen geheim dat het runnen van een start-up een riskante onderneming is. Statistieken schetsen een somber beeld: de meeste start-ups mislukken binnen de eerste paar jaar. Volgens een ander onderzoek mislukken 9 van de 10 start-ups. Een recente studie werpt echter licht op een factor die de kansen op succes zou kunnen doen kantelen in het voordeel van bepaalde ondernemers. Uit het onderzoek is gebleken dat de persoonlijkheidskenmerken van oprichters van start-ups een belangrijke voorspeller kunnen zijn van het succes van hun onderneming.

De studie onderzocht eigenschappen zoals openstaan voor avontuur, minder bescheidenheid en een hoger activiteitsniveau. Deze eigenschappen, die vaak worden geassocieerd met ondernemersgeest, bleken vaker voor te komen bij succesvolle startende oprichters. De bevindingen gaan echter verder dan individuele eigenschappen. Het onderzoek benadrukt ook het belang van een divers scala aan persoonlijkheden binnen het start-up team. Het onderzoek toont aan dat start-ups met diverse combinaties van oprichterstypes en die met drie of meer oprichters significant meer kans op succes hebben.

Het bovengemiddelde succespercentage van Brainport start-ups

In 2022 onderzochten Innovation Origins en Strategy Unit de kenmerken van voormalige winnaars van de Gerard & Anton Award, een jaarlijkse prijs voor veelbelovende start-ups in de Brainport regio Eindhoven. Uit het onderzoek bleek dat het bovengemiddelde succes van start-ups uit de Brainport Eindhoven regio (75% van hen is langdurig succesvol) direct gekoppeld kan worden aan de specifieke kenmerken en omstandigheden binnen de regio. De hoge mate van samenwerking en de brede aanwezigheid van talent en kennis springen het meest in het oog. De belangrijkste onderscheidende factoren:
– beschikbaarheid van talent en kennis
– samenwerking binnen het ecosysteem (verticaal en horizontaal)
– beschikbaarheid van geschikte werklocaties (inclusief labs)
– de focus op het oplossen van grote maatschappelijke problemen (impactgedreven)
– de toegankelijkheid van kennisinstellingen en technische ondersteuning

Een nieuw perspectief op ondernemingssucces

Traditioneel wordt het succes van een start-up geassocieerd met tastbare factoren zoals de nieuwheid van de producten of diensten, de interesse van de markt en de kwaliteit van het oprichtersteam. Hoewel deze factoren ongetwijfeld een cruciale rol spelen, suggereert dit nieuwe onderzoek dat de persoonlijkheidskenmerken van de oprichters een even grote, zo niet grotere invloed kunnen hebben.

De onderzoekers gebruikten een machine learning algoritme om persoonlijkheidsprofielen af te leiden uit de publiek beschikbare Twitter accounts van de oprichters. De gegevensanalyse omvatte multivariate regressieanalyse en clusteringstechnieken. Het onderzoek benadrukt hoe belangrijk het is om rekening te houden met omgevingsfactoren en persoonlijkheidskenmerken van oprichters voor het succes van startups.

De ondernemende persoonlijkheid decoderen

Het onderzoek gebruikte het Big Five persoonlijkheidsmodel om de persoonlijkheidskenmerken van startende ondernemers te onderzoeken. Dit model omvat eigenschappen als openheid voor ervaringen en nauwgezetheid. Uit de gegevens bleek dat startende ondernemers van nature clusteren op basis van hun persoonlijkheidskenmerken. Het onderzoek identificeerde zes typen startende oprichters op basis van hun persoonlijkheidskenmerken, gelabeld als Fighters, Operators, Accomplishers, Leaders, Engineers en Developers (FOALED). Elk type oprichter heeft verschillende persoonlijkheidskenmerken, waarbij Fighters spontaan en hard zijn en Operators consciëntieus en aangenaam.

Typology of a founder, © Ian Joson / UNSW Sydney
Typologie van een start-up oprichter, © Ian Joson / UNSW Sydney

De kracht van persoonlijkheidsdiversiteit

Het onderzoek benadrukt ook de voordelen van persoonlijkheidsdiversiteit onder de oprichtersteams van start-ups. Het suggereert dat de combinatie van persoonlijkheidskenmerken van een oprichtersteam een wezenlijke en significante invloed kan hebben op de kans op succes. Volgens de bevindingen hebben start-ups met diverse en complementaire persoonlijkheidskenmerken onder de medeoprichters een grotere kans op succes.

Bovendien onthult het onderzoek ook dat succesvolle vrouwelijke en mannelijke oprichters meer vergelijkbare persoonlijkheidskenmerken hebben dan niet-succesvolle oprichters van hetzelfde geslacht. Deze bevinding ondersteunt het belang van persoonlijkheidskenmerken voor ondernemerssucces, ongeacht het geslacht.

Implicaties

Het onderzoek toont aan dat kennis van de persoonlijkheidskenmerken die bevorderlijk zijn voor ondernemerssucces, individuen kunnen helpen bij de beslissing of het starten van een eigen bedrijf de juiste stap voor hen is. Het zou ook investeerders kunnen informeren over de soorten individuen en teams die ze zouden moeten ondersteunen.

De onderzoekers erkennen echter bepaalde beperkingen, waaronder vertekeningen in de steekproeftrekking en de mogelijkheid van vertekening bij de presentatie van iemands digitale identiteit op Twitter. Daarom is het team van plan om vervolgstudies uit te voeren om de buitenbeentjes en individuen in rollen die niet bij hun persoonlijkheid passen te identificeren.