Image generated by Dall-E
Author profile picture

Wetenschappers van het MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research hebben een belangrijke ontdekking gedaan in de strijd tegen vogelgriep. Ze hebben een menselijk gen, BTN3A3, geïdentificeerd dat fungeert als een cruciaal schild tegen de overdracht van vogelgriep. Dit gen, dat veel voorkomt in menselijke luchtwegen, kan de replicatie van vogelgriep in menselijke cellen blokkeren. Het onderzoek toonde ook aan dat bepaalde vogelgriepstammen die af en toe mensen infecteren, een genetische mutatie hebben die hen helpt de effecten van BTN3A3 te omzeilen.

  • Schotse wetenschappers hebben een menselijk genschild ontdekt dat de overdracht van vogelgriep naar mensen blokkeert;
  • Onderzoek naar pandemieën in het verleden toonde aan hoe alle virussen dit gen weerstonden;
  • Het identificeren van BTN3A3-resistente varianten wanneer ze voor het eerst opduiken bij vogels kan infecties bij mensen helpen voorkomen;

Er werd ook een verband gevonden tussen de circulatie van BTN3A3-resistente stammen bij pluimvee en spill-oververschijnselen bij mensen. Uit het onderzoek bleek verder dat alle menselijke grieppandemieën, zoals de wereldwijde griep van 1918-19 en de varkensgriep van 2009, werden veroorzaakt door BTN3A3-resistente griepvirussen. Deze ontdekking onderstreept het belang van het begrijpen van genetische barrières in het voorkomen van de replicatie van dierlijke virussen in mensen, wat licht werpt op potentiële strategieën voor pandemiepreventie.

BTN3A3: het menselijke gen als schild tegen vogelgriep

In een baanbrekend onderzoek, gepubliceerd in Nature, hebben wetenschappers van het MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research een menselijk gen – BTN3A3 – geïdentificeerd dat dient als een formidabele barrière tegen de overdracht van vogelgriep bij mensen[GPT: Oxford Dictionary]. Dit gen komt met name tot expressie in de menselijke luchtwegen, waardoor het een belangrijk verdedigingsmechanisme is tegen vogelgriepvirussen.

Van BTN3A3, dat voorheen niet werd herkend, is nu ontdekt dat het de replicatie van vogelgriep in menselijke cellen remt. Dit betekent in wezen dat het gen de vermenigvuldiging en verspreiding van vogelgriepvirussen in het menselijk ademhalingssysteem kan stoppen.

BTN3A3 omzeilen: kenmerk van vogelgriepstammen die mensen infecteren

Het onderzoeksteam ontdekte ook opzienbarende dingen over bepaalde vogelgriepstammen die af en toe mensen infecteren. Deze stammen, zoals H7N9, dragen een genetische mutatie die hen in staat stelt om de beschermende blokkade van BTN3A3 te omzeilen. Dit betekent dat deze virussen een manier hebben ontwikkeld om de effecten van het menselijke gen te ‘omzeilen’, waardoor ze mensen kunnen infecteren ondanks de aanwezigheid van BTN3A3.

Deze bevinding is belangrijk, omdat het inzicht geeft in hoe sommige vogelgriepstammen erin slagen om over barrières tussen soorten te springen en ziekte bij mensen te veroorzaken. Het wijst ook op de mogelijke rol van BTN3A3-resistente vogelgriepstammen in toekomstige pandemieën.

Verband tussen BTN3A3-resistente stammen en menselijke pandemieën

Het onderzoek ontrafelde verder een historisch verband tussen BTN3A3-resistente griepvirussen en menselijke grieppandemieën. Uit een analyse van uitbraken in het verleden bleek dat alle menselijke grieppandemieën, waaronder de wereldwijde grieppandemie van 1918-19 en de varkensgrieppandemie van 2009, werden veroorzaakt door influenzavirussen die resistent waren tegen BTN3A3.

Dit impliceert dat resistentie tegen BTN3A3 een kritieke factor kan zijn bij het bepalen van het pandemische potentieel van een griepstam. Het onderstreept ook de noodzaak van voortdurende genetische surveillance van griepvirussen, met name die welke bij vogels worden aangetroffen, om snel BTN3A3-resistente stammen te identificeren.

Toekomstige uitbraken voorkomen: de rol van BTN3A3

Hoewel de ontdekking van de rol van BTN3A3 bij het blokkeren van de overdracht van vogelgriep belangrijk is, is dit slechts de eerste stap. De uitdaging is nu om deze kennis te gebruiken bij de ontwikkeling van gerichte bestrijdingsmaatregelen tegen opkomende vogelgriepvirussen, met name virussen die resistent zijn tegen BTN3A3.

Het identificeren van BTN3A3-resistente varianten wanneer deze voor het eerst opduiken bij vogels, kan infecties bij mensen helpen voorkomen. Controlemaatregelen kunnen specifiek worden afgestemd op deze stammen en andere genetische kenmerken die in verband worden gebracht met zoönotische overdracht. Dit kan mogelijk toekomstige grieppandemieën helpen voorkomen en menselijke populaties beschermen tegen de verwoestende gevolgen van dergelijke uitbraken.

Een mijlpaal in pandemiepreventiestrategieën

De identificatie van BTN3A3 als een beschermend schild tegen vogelgriep is een mijlpaal in ons begrip van hoe menselijke genetica de verspreiding van infectieziekten kan beïnvloeden. Het biedt ook een potentieel pad voor het voorkomen van toekomstige uitbraken en benadrukt het belang van genetische surveillance bij het beheersen van het risico op pandemieën.

Hoewel deze ontdekking een grote stap voorwaarts is, benadrukt het ook de complexe aard van zoönotische ziekten. Het onderstreept de noodzaak van voortdurend onderzoek om de genetische factoren die de overdracht van ziekten van dier op mens beïnvloeden verder te ontrafelen en hoe we deze kennis kunnen gebruiken om de volksgezondheid te beschermen.