Lightning flash
Author profile picture

Wetenschappers van de Universiteit van Massachusetts, Amherst, publiceerden in mei over hun baanbrekende ontdekking van de “Air-gen”. Hoe kwamen ze tot deze ontdekking? “Om eerlijk te zijn was het een ongeluk”, zegt de hoofdauteur van de studie, professor Jun Yao tegen The Guardian. “We waren eigenlijk geïnteresseerd in een eenvoudige sensor voor luchtvochtigheid. Maar om wat voor reden dan ook vergat de student die daaraan werkte de stekker in het stopcontact te steken.”

  • Onderzoekers van de Universiteit van Massachusetts, Amherst, deden een baanbrekende ontdekking met hun “Air-gen” technologie.
  • De ontdekking was toevallig, omdat het team aanvankelijk een eenvoudige luchtvochtigheidssensor wilde maken, maar tijdens het experiment vergat om de stekker in het stopcontact te steken.
  • In plaats ermee te stoppen produceerde het apparaat een continue elektrische stroom uit de vochtigheid in de lucht, wat leidde tot een toevallige doorbraak op het gebied van energieopwekking.

De toevallige ontdekking van de Air-gen technologie door de onderzoekers was een geval van toevallige vergeetachtigheid dat leidde tot een wetenschappelijke doorbraak. Het team, onder leiding van professor Jun Yao, probeerde aanvankelijk een sensor voor luchtvochtigheid te maken. Een kleine vergissing leidde echter tot een onverwachte openbaring. De student die aan het project werkte, liet per ongeluk de stekker uit het stopcontact, wat leidde tot een verrassende observatie. In plaats van uit te vallen door een gebrek aan stroom, begon het apparaat een elektrisch signaal te produceren. Het team realiseerde zich al snel dat het apparaat een kleine maar continue elektrische stroom genereerde uit de vochtigheid in de lucht, een onverwachte maar opwindende ontwikkeling.

Air-gen: de kracht van luchtvochtigheid benutten

De kern van het Air-gen apparaat bestaat uit een reeks microscopische buisjes, nanodraden genaamd, met een diameter van minder dan een duizendste van een menselijke haar. Deze nanodraden genereren een lading wanneer watermoleculen in de lucht erin rondstuiteren, waardoor een positieve en negatieve aantrekkingskracht ontstaat die vergelijkbaar is met een batterij. Deze interactie resulteert in een continue elektrische output, zelfs wanneer het apparaat niet actief van stroom wordt voorzien. Dit fenomeen wordt het “Air-gen effect” genoemd.

Hygroelektriciteit: De kracht van de toekomst?

In de zoektocht naar hernieuwbare energiebronnen houdt de Air-gen technologie een grote belofte in. Met de mogelijkheid om elektriciteit op te wekken uit de luchtvochtigheid in de omgeving biedt het een intrigerend vooruitzicht voor de toekomst van duurzame energie. De onderzoekers zijn erin geslaagd om hun eerste apparaat op te schalen en er een te maken met nanoporiën die genoeg elektriciteit kunnen opwekken om een pixel op een groot LED-scherm te laten oplichten. Deze ontwikkeling suggereert dat, met verdere verfijning, deze apparaten voldoende elektriciteit zouden kunnen opwekken om grotere apparaten of zelfs hele gebouwen van stroom te voorzien. Maar zover is het nog lang niet natuurlijk.

Uitdagingen en toekomstige toepassingen

Zoals bij elke opkomende technologie is de weg naar wijdverspreid gebruik niet zonder obstakels. Productie, kosten en toegang tot grondstoffen behoren tot de uitdagingen die de onderzoekers moeten overwinnen. Het beoordelen van de ecologische voetafdruk is een andere belangrijke overweging, aangezien de “groene premie”, de extra kosten om schone technologie te kiezen boven alternatieven die meer broeikasgassen uitstoten, een belangrijke factor is. Ondanks deze uitdagingen zijn onderzoekers optimistisch over het potentieel van deze technologie. Ze geloven dat door over te gaan op massaproductie, de kosten van hygroelektrische energie kunnen worden verlaagd, waardoor het concurrerend wordt met bestaande hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Bredere implicaties en potentieel

De bredere implicaties van de Air-gen technologie zijn enorm. In tegenstelling tot zonne- en windenergie kunnen hygroelektrische generatoren dag en nacht werken, binnen en buiten, waardoor de potentiële toepassingen van deze technologie worden uitgebreid. Het team van het Catcher-project in Lissabon schat dat door 20.000 van hun apparaten op elkaar te stapelen, ze 10 kilowattuur stroom per dag kunnen opwekken, gelijk aan het gemiddelde verbruik van een Brits huishouden. Dit wijst op de mogelijkheid om Air-gen apparaten te integreren in bouwmaterialen of zelfs muren te beschilderen met nanodraden om hele huizen van stroom te voorzien. Met verdere ontwikkeling en optimalisatie zou de Air-gen technologie een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan duurzame energieproductie, en ons kunnen helpen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar een schonere, groenere toekomst.