Author profile picture

De groei van de Nederlandse techsector is in het afgelopen jaar gestagneerd. Ons land verliest tempo ten opzichte van de VS, VK en Azië. Een cruciaal knelpunt is het gebrek aan diversiteit. Dat stelt het State of Dutch Tech rapport van Techleap.

Waarom je dit moet weten:

Elk jaar komt Techleap met een rapport over de Nederlandse techsector. Hieruit blijkt wat we goed en juist niet goed doen. Daaruit kunnen we lessen trekken, om de sector te verbeteren.

De strijd om diversiteit in de Nederlandse techwereld is niet alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid, maar wordt steeds meer gezien als een strategische noodzaak voor innovatie en groei. Startups met een divers team aan oprichters brengen een rijkere variëteit aan ideeën en producten voort, wat essentieel is in een snel evoluerende markt. Het rapport stelt dat het verhogen van het aandeel vrouwelijke oprichters en het aantal spin-offs van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten kan leiden tot een toename van 35-45% in het aantal nieuwe startups tegen 2030.

De impact van genderdiversiteit

Het goede nieuws: de Nederlandse techsector trekt meer internationaal talent aan dan de meeste andere sectoren. Tegelijkertijd mist het ecosysteem genderdiversiteit. De cijfers spreken boekdelen: vrouwelijke (co)oprichters zijn sterk ondervertegenwoordigd in de Nederlandse techsector. Met slechts 10% van de oprichters als vrouw, loopt Nederland achter op landen als Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Deze genderkloof heeft niet alleen invloed op de financiering, maar strekt zich ook uit tot andere gebieden. Een groot aantal Nederlandse startups heeft nooit genderdiversiteit bijgehouden in belangrijke bedrijfsprocessen zoals aanwervingen, sollicitatiegesprekken en promoties. Dit gebrek aan bewustzijn en accountability kan bijdragen aan het voortbestaan van de onevenwichtigheden in de sector.

Regionale diversiteit als kracht

Tegelijkertijd toont het rapport aan dat regionale diversiteit van belang is. Nederland heeft een uniek voordeel met zijn vele gespecialiseerde ecosystemen die, door samenwerking en nationale initiatieven zoals de BOLD community en de Dutch Startup Association, functioneren als één samenhangend systeem. Dit biedt kansen voor startups om te leren van verschillende hubs en draagt bij aan een sterkere nationale techsector.

Deze verbondenheid is cruciaal voor het Nederlandse techlandschap, dat al enkele jaren tot de top 3 behoort waar het moeilijk is om techbanen te vervullen. Het aantrekken en ontwikkelen van talent uit binnen- en buitenland is daarom een prioriteit om de groei van startups te versnellen en de concurrentiepositie te verbeteren.

Onbenut potentieel

De huidige staat van dieptech in Nederland toont aan dat er een onbenut potentieel ligt op het gebied van technologische onafhankelijkheid en maatschappelijke transities. Een meer diverse groep oprichters kan leiden tot een breder scala aan startups, die op hun beurt kunnen zorgen voor de nodige technologische doorbraken.

Om het tij te keren, is een cultuurverandering nodig. Techbedrijven en investeerders moeten diversiteit en inclusie als kernwaarden omarmen en beleid implementeren dat deze waarden ondersteunt. Meer dataverzameling en effectief diversiteits- en inclusiebeleid zijn essentieel om de kloof te dichten.

Het rapport benadrukt de noodzaak voor bedrijven en investeerders om verder te kijken dan de traditionele wervingsmethoden en het potentieel van vrouwelijke ondernemers en regionale hubs te erkennen.