Author profile picture

Net als vorig jaar zal ook in 2019 de grootste economische groei komen van de regio’s Brainport Eindhoven, Almere en Amsterdam/Schiphol. Dat schrijft Gerlof Rienstra op zijn blog, waar hij al vijf jaar de economische trends in Nederland van commentaar voorziet.

“Verrassende runners-up nemen we waar bij kleinere economische regio’s als Overig Noordoost-Brabant, Noord- en Zuid-Limburg en Noordoostpolder-Urk”, schrijft Rienstra. “Daarmee lijkt de positieve uitstraling van Brainport die al waarneembaar was in Midden-Brabant en Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch zich verder uit te breiden naar geheel Zuidoost-Nederland. Dit zijn stuk voor stuk regio’s met een gunstige economische sectorstructuur én een goed regionaal vestigings- en ondernemingsklimaat.”

De groei voor Brainport Eindhoven zal volgens Rienstra veel groter zijn dan ING onlangs liet zien: ergens tussen de 3,1 en 4,7%, waar ING het op 2,2% houdt. Daarmee zou Eindhoven weer wat meer in lijn komen van het landelijk gemiddelde. Rienstra ziet nog steeds een fors verschil.

groei economie

Alle onderscheiden regio’s laten dit jaar volgens Rienstra economische groei zien, “maar de groei vlakt in 2018 en dit nieuwe jaar naar verwachting duidelijk af. Dit wordt ook zichtbaar in de onderlinge verschillen; die nemen weer toe.”

Naast economische groei, bekijkt Rienstra ook de verschuivingen in werkgelegenheid. Daaruit blijkt dat de hoogste werkgelegenheidsgroei, in gewerkte uren, niet meer plaatsvindt in de traditionele economische groeiregio’s in de Noordvleugel van de Randstad. Rienstra: “Hier is duidelijk sprake van een faseverschil in de economische conjunctuur. De economie herstelde zich hier het eerst, vanaf 2014. Als gevolg daarvan groeide de werkgelegenheid in deze gebieden ook weer opnieuw en snel. Die groei vlakt, mede door de knelpunten op de arbeidsmarkt in de Noordvleugel, nu af, terwijl hij in Den Haag/Delft en Westland alsmede in de intermediaire zone (Gelderland, Overijssel) en de periferie (Noord-Nederland) nog wel mogelijk is. Uitzondering op deze ontwikkeling is de stabiele werkgelegenheidsgroei in de Brainport Zuidoost-Nederland.”

De cijfers van Rienstra vertonen hier en daar verschillen met de prognoses van CBS, hoewel die data samen met die vn het CPB wel de basis vormen voor Rienstra’s REPROG-model. “Daarbij wordt gebruik gemaakt van regionale shift-and-share analyse, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de economische sectorstructuur maar ook met de kwaliteit van het regionaal ondernemings- en vestigingsklimaat.”