Author profile picture

De economische groei in Brabant en de regio Eindhoven is in 2019 nog steeds groter dan het landelijk gemiddelde, maar de verschillen worden een stuk kleiner. Ook zijn er volgend jaar naar verwachting verschillende andere regio’s die beter scoren. De verwachte economische groei in 2019 bedraagt 2,2% voor Eindhoven, 2,1% voor Brabant en 2% voor heel Nederland. Na een serie sterke jaren komt de groei daarmee meer in lijn met het landelijk gemiddelde. De sterke opleving in de hightech industrie verliest aan kracht en dat werkt door in de regionale groeiverwachtingen. Ook andere sectoren groeien wat minder hard. De regionale werkloosheid daalt naar 3,4% in 2019. Dat blijkt uit de ramingen die ING vandaag bekendmaakte.

ING regio Brainport Eindhoven
ING regio Brainport Eindhoven

Onzekerheden in het buitenland maken de eindklanten van industriële producenten en transportbedrijven wat terughoudender, stelt ING vast. Ook andere sectoren zoals bouw, groothandel en zakelijke dienstverlening groeien minder snel. “De economische dynamiek blijft echter groot, in 2019 zorgen onder andere de oplevering van nieuwe distributiecentra zoals voor de Bijenkorf en Lidl, de groei van de onderhoudsactiviteiten voor de JSF en de doorontwikkeling van de tech-campussen bij Eindhoven voor een impuls.

ING Brainport Eindhoven
ING Noord-Brabant

Normalisering van de groei

Door een reeks economisch sterke jaren ligt de productie bij veel beeldbepalende bedrijven in de regio Eindhoven op recordhoogte. In 2019 vertraagt de groei zowel bij op het binnenland gerichte als de exporterende sectoren. De sterke opleving in de hightech industrie verliest wat aan vaart en dat werkt door in de groeiverwachtingen van een tech regio als Eindhoven. Met een verwachte groei van 2,2% in 2019 is de regio niet langer meer landelijk koploper; die positie gaat straks naar Oostelijk Zuid-Holland. Ook Brabant moet genoegen nemen met een plek bij de middenmoot; Flevoland voert hier de lijsten aan.

Versterking van het hightech ecosysteem

Regionaal wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe ‘ecosystemen’ als basis voor toekomstig economisch succes, stelt ING. De High Tech en TU/e campus, samen goed voor 13.500 directe arbeidsplaatsen, hebben in 2018 gezelschap gekregen van de Brainport Industries Campus. “Deze Campus kan in de komende jaren verder doorgroeien als toplocatie voor industriële toeleveranciers en onderwijs. Verder vervult de regio een spilfunctie in het onderzoek naar fotonica en heeft men daarmee ook een toekomstig pareltje in handen.”

Werkloosheid daalt naar 3,4 procent

De werkloosheid in de regio Eindhoven daalt al geruime tijd. In 2019 neemt de werkloosheid nog iets af tot 3,4% en blijft daarmee rond het niveau van 2008. Voor heel Brabant is het zelfs 3,2%. Er zijn meer mensen aan het werk dan ooit want de beroepsbevolking is sinds 2008 met zo’n 20.000 personen gegroeid. Het belangrijkste punt van zorg is dat vooral lager en middelbaar opgeleiden onvoldoende profiteren. Ondanks de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is hun arbeidsparticipatie nog lager dan voor de crisis.

Werkloosheid Eindhoven
Werkloosheid Eindhoven

In Brabant ligt zowel het aantal werkenden (ruim 1,3 miljoen) als het aantal vacatures (40.000) komend jaar op recordniveau. De regionale werkloosheid daalt in 2019 verder tot 3,2% en de arbeidsparticipatie is hoger dan ooit. Brabantse bedrijven blijven in 2019 moeite houden met het vinden van geschikt personeel. Ze zullen zich daarbij in toenemende mate richten op werkzoekenden die bij aanvang nog niet de perfecte match zijn.

Werkloosheid Brabant
Werkloosheid Brabant

De cijfers voor alle provincies en regio’s:

ING 2019 NL
ING 2019 (Nederland)

Bron: ING Nederland