Author profile picture

Ondanks lang zoeken is het Eindhovense stadsbestuur er niet in geslaagd een nieuwe locatie te vinden voor een groot zonnepark. Dat laat wethouder Staf Depla (Economische Zaken) de gemeenteraad in een brief namens het college weten. In het Eindhovense ‘Klimaatplan 2016 – 2020’ is opgenomen dat de stad in die periode in totaal circa 250.000 zonnepanelen imoet plaatsen. In 2015 bedroeg dat aantal circa 50.000, vrijwel allemaal op daken van woningen en andere gebouwen. Hoeveel het er nu zijn, is niet precies bekend; volgens het college komen er binnenkort cijfers beschikbaar.

Vorig jaar werd wel al afgesproken om op de vliegbasis Eindhoven ‘zonnepark Welschap‘ te bouwen, met 8000 panelen, goed voor zo’n 3 miljoen KwH per jaar. Dit is echter lang niet genoeg om de afspraken in het Klimaatplan na te komen. Er zijn nog geen andere locaties binnen de gemeente aangewezen met een reëele mogelijkheid voor de ontwikkeling van een zonnepark. Grootste obstakel daarbij lijkt de waarde van de grond. Het college: “Over het algemeen zijn de mogelijkheden erg gering om voor minimaal 15 jaar een locatie van enige omvang te gebruiken voor zonnepanelen en daarmee andere, financieel aantrekkelijkere, opties uit te sluiten.” Om die reden is ook de locatie ‘Park Forum Oost’ afgevallen: de gedachte is nu om op die plek huizen te gaan bouwen.

Het stadsbestuur geeft de moed nog niet op. “Naar andere mogelijke locaties wordt gezocht, maar vooralsnog is op gemeentegrond nog geen geschikte locatie getraceerd, vaak in verband met toekomstige ontwikkelplannen. Toch zullen wij, gezien de grote ambities op dit gebied, actief blijven zoeken naar locaties voor een zonnepark in Eindhoven of directe omgeving.”

Ook buiten de stadsgrenzen wordt hard gezocht naar geschikte locaties voor de winning van duurzame energie. In de Integrale Strategie Ruimte van de Metropool Regio Eindhoven staan de voornemens voor de hele regio omschreven. Op een “kansenkaart” staan aanzetten voor locatiekeuzes voor duurzame energieproductie. Het college: “We gebruiken deze bijvoorbeeld om in samenwerking met Rijkswaterstaat te kijken naar de mogelijkheden om met de verbreding van de A58 ook de productie van duurzame energie te realiseren in een ‘energiecorridor’, waar ook zonneparken onderdeel van uit kunnen maken. We verkennen op dit moment de mogelijkheden om voorjaar 2018 een intentieovereenkomst daarover met Rijkswaterstaat te ondertekenen.”