AI-generated image of a classical Greek democratic gathering of people in the outside agora, discussing the hot topics of today. At the end of the meeting hall, there's a big 21st-century screen.
Author profile picture

Met stevige ondersteuning van kunstmatige intelligentie gaat Eindhoven op 27 juni aan de slag met het tweede grote stadsoverleg van dit jaar. Tijdens dit evenement kunnen inwoners hun wensen voor de stad delen, met ChatGPT als gespreksfacilitator. Het doel is om een uitgebreide wensenlijst samen te stellen voor de doorontwikkeling van Eindhoven. Een eerder overleg leverde al veel waardevolle inzichten op, waaronder ideeën om woningnood aan te pakken en lichtvervuiling te verminderen.

Brainwaves

Het eerste AI-ondersteunde stadsoverleg vond plaats in februari, met 50 deelnemers die opgeteld 20 uur discussieerden over de toekomst van de stad. Deze nieuwe aanpak, genaamd Brainwaves, leverde voornamelijk positieve reacties op, ondanks de onvermijdelijke technische opstartproblemen. AI zorgde zowel voor de planning van de gesprekken als voor de verwerking van de uitkomsten. Het overleg werkt als een videocall voor telkens drie mensen, waarbij ChatGPT fungeert als gespreksfacilitator en deelnemers de kans krijgen om hun wensen te verfijnen en aan te passen.

De kracht van AI werd voor iedereen zichtbaar in de inclusieve dialogen tussen burgers en besluitvormers. Tijdens het eerste overleg werden 255 wensen genoteerd, variërend van het aanpakken van woningnood tot het verminderen van lichtvervuiling. Deze wensenlijst vormt de basis voor verdere stadsplanning en laat zien hoe AI kan bijdragen aan betere communicatie en planning binnen gemeenschappen.

Health & happiness

Stadslab Eindhoven, in samenwerking met partners zoals de Eindhoven Bibliotheek, Dynamo Jeugdwerk en de Erasmus Universiteit, onderzoekt hoe design, technologie en communicatie kunnen bijdragen aan ‘health & happiness’ in de stad. Het doel is om AI te gebruiken om mensen beter met elkaar te laten praten en de wensen van bewoners te begrijpen. Het initiatief, uitgevoerd door start-up Dembrane, kreeg vorig jaar vaart dankzij een subsidie van $100.000 van OpenAI, bedenker van ChatGPT.

Tijdens het tweede stadsoverleg, op 27 juni (meld je hier aan), krijgen bewoners opnieuw de kans om hun wensen en ideeën te delen. Doel is om een geautomatiseerd verslag op te stellen, zodat de wensenlijst nog completer wordt. Dit initiatief is niet alleen een nieuwe stap voor Eindhoven, maar kan ook dienen als voorbeeld voor andere steden. Het gebruik van AI om de communicatie tussen burgers en besluitvormers te verbeteren, kan leiden tot meer betrokken gemeenschappen en betere planning en voorbereiding op veranderingen.