This is OpenAI's DALL-E's image of people using AI for democratic purposes.
Author profile picture

“Wat vond OpenAI ervan? Wat vonden ze van ons werk?”

Uit 860 voorstellen koos OpenAI er tien, die allemaal 100.000 dollar kregen om een project te ontwikkelen dat AI zou gebruiken om democratie te ondersteunen. Eén daarvan was het Eindhovense Common Ground initiatief (dat aanvankelijk ‘Deliberation at Scale‘ heette). In een snelkookpan werd het project ontwikkeld, uitgebracht, getest en succesvol geëvalueerd. En nu is het klaar. In een LinkedIn post deelde CeesJan Mol zijn visie op het initiatief:

“Donderdagavond zat de derde en laatste test erop. Met 449 deelnemers. En de applicatie, die nu Common Ground heet, werkte! Niet alles zat mee: “Some of the participants left the group in the middle of the discussion”; “I wasn’t sure if they could see my answers because no one responded to me”. Maar werkte deze vorm van democratie? Konden mensen in onderling overleg het met elkaar eens worden? Yep. Er werd 6835 keer een mening gegeven, over 602 stellingen. Die voor het overgrote deel door mensen zelf gemaakt waren. Uiteindelijk hadden we 226 stellingen waarvan we met statistische zekerheid konden zeggen dat mensen het erover eens waren. Kortom: in gesprek met elkaar gaan op Common Ground bevordert meningsvorming!”

Hoe reageerde OpenAI? Mol: “De email die we vanmorgen in onze inbox aantroffen: “We’re so impressed by what you’ve built, the new ideas you’ve implemented, and how you’ve inspired us and the other teams.” En of we willen nadenken over hoe we verder zouden willen in onze samenwerking.”

© Common Ground
© Common Ground

Het rapport van Common Ground

In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) in hoog tempo elk facet van ons leven verandert, is de vraag hoe we de ethische en democratische inzet ervan kunnen waarborgen van het grootste belang geworden. Het eindrapport van het Common Ground initiatief werpt licht op het belang van publieke inbreng bij het vormgeven van de toekomst van AI en van de democratie zelf.

Het rapport, getiteld “Democratic Inputs to AI” is het resultaat van onderzoek en openbare raadplegingen. Het benadrukt de noodzaak om democratische waarden te integreren in de ontwikkeling en toepassing van AI-systemen. De bevindingen getuigen van het groeiende besef dat AI pas echt nuttig kan zijn als het is afgestemd op de waarden en aspiraties van de mensen die ermee worden bediend.

Belangrijkste bevindingen

  • Publieke betrokkenheid is cruciaal: Een van de belangrijkste conclusies van het rapport is het belang van publieke betrokkenheid bij AI-besluitvorming. Uit het onderzoek bleek dat de meeste deelnemers van mening zijn dat publieke inbreng essentieel is bij het vormgeven van de ethische richtlijnen en het beleid rondom AI. Dit gevoel werd gedeeld door verschillende demografische groepen, wat duidt op een universeel verlangen naar meer democratische controle over het traject van AI.
  • Transparantie en verantwoording: Het rapport benadrukt de vraag van het publiek naar meer transparantie in AI-systemen. Deelnemers toonden zich bezorgd over de “zwarte doos” van veel AI-algoritmen, die vaak werken zonder duidelijke uitleg over hun besluitvormingsprocessen. Er is een sterke oproep aan ontwikkelaars en beleidsmakers om ervoor te zorgen dat AI-systemen transparant zijn en verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun acties.
  • Vooroordelen en discriminatie aanpakken: Een ander belangrijk punt van zorg dat door de deelnemers naar voren werd gebracht, was het potentieel van AI-systemen om maatschappelijke vooroordelen te bestendigen of te versterken. Het rapport suggereert een dringende noodzaak om deze kwesties rechtstreeks aan te pakken, waarbij deelnemers pleitten voor strenge tests en audits van AI-systemen om eerlijkheid te garanderen.
  • Onderwijs en bewustwording: Uit het onderzoek blijkt dat velen enthousiast zijn over de potentiële voordelen van AI, maar dat er ook een gebrek is aan inzicht in de werking en implicaties ervan. Het rapport beveelt aan om het publiek beter voor te lichten over AI, zodat het goed geïnformeerd is en zinvol kan deelnemen aan discussies over de toekomst van AI.
  • Samenwerking is de sleutel: Het rapport onderstreept het belang van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder techbedrijven, overheden, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld. Dergelijke samenwerking kan ervoor zorgen dat AI wordt ontwikkeld op een manier die zowel innovatief is als in lijn met democratische waarden.

Implicaties voor de toekomst

De bevindingen van het rapport “Democratic Inputs to AI” hebben implicaties voor de toekomst van AI-ontwikkeling. Het publiek wil inspraak in de manier waarop AI wordt gebruikt en bestuurd. Het negeren van deze gevoelens zou kunnen leiden tot wantrouwen en weerstand tegen AI-technologieën.

Bovendien bieden de aanbevelingen in het rapport een routekaart voor beleidsmakers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat AI op ethische wijze wordt ontwikkeld en ingezet. Door prioriteit te geven aan transparantie, vooroordelen aan te pakken en publieke betrokkenheid te stimuleren, kunnen we de weg vrijmaken voor een AI-toekomst die zowel innovatief als democratisch is.

© Common Ground
© Common Ground