Image: Pixabay
Author profile picture

Dit jaar krijgen achttein innovatieprojecten subsidie om een boost te geven aan de energietransitie in de steden, dorpen en wijken. Met een totaalbudget van €6,5 miljoen heeft TKI Urban Energy projecten geselecteerd die een breed scala aan innovaties vertegenwoordigen, van verbeterde opbrengst van zonnepanelen tot geavanceerde warmtepompsystemen en slimme energiebeheersystemen.

De projecten richten zich op het verbeteren, optimaliseren of innoveren van energiesystemen op lokaal niveau. Dit gaat zowel om het efficiënter gebruik maken van beschikbare energiebronnen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor energieopwekking en -opslag, als het onderzoeken van manieren om lokale energienetten te verbeteren.

Qua innovatie wordt er gezocht naar nieuwe materialen, het ontwikkelen van geavanceerde productieprocessen, en het toepassen van cutting-edge technologieën zoals machine learning en additive manufacturing om energiegerelateerde uitdagingen aan te pakken.

Er zijn in totaal achttien projecten geselecteerd, waaronder het verbeteren van zonnepaneelopbrengsten in geval van schaduw door middel van een PV balancer. Dit moet energieopwekking op gebouwen met veel schaduw mogelijk mogelijk maken. Of het ontwikkelen van machine learning-algoritmes om inzicht te krijgen in slimme metergegevens voor beter gebruik van netcapaciteit en uitbreiding. Een derde voorbeeld is het doorontwikkelen van thermische warmteopslagmodule met focus op 3D-composietstructuren en schaalbare productietechnieken.

TKI Urban Energy

TKI Urban Energy stimuleert innovatie in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Met een focus op circulaire energie-innovatie, faciliteert het intitiatief samenwerking tussen publieke en private partijen om duurzame oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een rechtvaardige en leefbare samenleving. TKI Urban Energy is onderdeel van de Topsector Energie en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.