Author profile picture

Nederland zet een nieuwe stap in de windenergie met het Reliablade2-NL project. Dit initiatief, gesteund door een consortium inclusief TNO en Shell, richt zich op het voorspellen van de levensduur van windturbinebladen. Door een combinatie van veldmetingen en numerieke modellen kan de resterende levensduur nauwkeurig bepaald worden. Dit heeft een potentieel enorme impact op de duurzaamheid en kosten van windenergie, een sector waarin Nederland al een Europese leiderspositie inneemt.

Met de groei van windmolens op zee en het streven naar 75 procent stroomvoorziening uit offshore wind in 2030, markeert dit project een cruciale ontwikkeling voor een duurzame toekomst. Het Reliablade2-NL project, een samenwerkingsverband tussen gerenommeerde instanties zoals TNO, Shell, en de TU Delft, speelt hierin een sleutelrol.

Voorspellen van restlevensduur

De kern van het Reliablade2-NL project is het monitoren van de conditie van windturbinebladen gedurende hun levensduur. Door gebruik te maken van geavanceerde digital twin concepten en verbeterde bladmodellering kunnen de experts de resterende levensduur van deze bladen voorspellen. Dit is niet alleen van belang voor de levensduur van de bladen zelf, maar ook voor het plannen van onderhoud en het minimaliseren van onverwachte uitval.

Nederlandse innovatie op zee

De groei van windenergie op zee is in Nederland opmerkelijk. In 2023 is er in geen enkel ander Europees land zoveel windenergiecapaciteit bijgekomen als hier. Met een enorme toename van 40 procent in het aantal windmolens en een totale capaciteit van 4,5 gigawatt, overtreft Nederland zelfs de kracht van de kerncentrale van Borsele met een factor negen. Dit zet Nederland stevig op de kaart als een toonaangevende natie in de transitie naar duurzame energie.

Windenergie biedt Nederland meerdere voordelen. Het is momenteel een van de goedkoopste vormen van energieopwekking, met kosten die variëren tussen de vijf en acht eurocent per kilowattuur. Dit is significant lager dan de kosten voor kernenergie, kolen en gas. Bovendien draagt windenergie bij aan de vermindering van CO₂-uitstoot, een belangrijk aspect in de strijd tegen klimaatverandering.

Samenwerking en onderzoek

De samenwerking binnen het Reliablade2-NL project strekt zich verder uit dan alleen het voorspellen van de restlevensduur. Er is ook een meetcampagne gepland voor een offshore windmolenpark, waarbij systemen voor het monitoren van de bladconditie worden ingezet. TNO en TU Delft gaan onderzoek doen naar constructieve diagnose en prognose, waarmee de stabiliteit en betaalbaarheid van toekomstige energiesystemen verder ondersteund worden.

Jan Vos, voorzitter van de Nederlandse Wind- en Energieassociatie, voorspelt dat offshore wind in 2030 voor 75 procent van de Nederlandse stroombehoefte zal zorgen. Deze ambitieuze doelstelling onderstreept het belang van projecten zoals Reliablade2-NL, die bijdragen aan de betrouwbaarheid en levensduur van windturbineonderdelen.