© Pixabay
Author profile picture

Het Cyber Weerbaarheid Centrum dat momenteel wordt opgezet in Brainport Industries Campus krijgt een financiële impuls van de Provincie Noord-Brabant. Het geld, in de vorm van een lening van 150 duizend euro, wordt gebruikt om het centrum sneller op te zetten en de dienstverlening van het nieuwe centrum te ontwikkelen, waardoor bedrijven sneller kunnen aansluiten. Het is de bedoeling dat het centrum in de toekomst zelfvoorzienend wordt met lidmaatschapsbijdragen van bedrijven.

Het is het eerste centrum in Nederland om bedrijven binnen de kennisintensieve maakindustrie te helpen tegen digitale spionage of sabotage. Binnen het centrum delen leden kennis en actuele dreigingsinformatie om zichzelf beter te beschermen. Eerder al maakten de door het Rijk aangewezen vitale sectoren (zoals gezondheidszorg, energie, haven etc.) serieus werk van cyberweerbaarheid. Dit Cyber Weerbaarheid Centrum is voornamelijk gericht op MKB’ers.

Ruim twintig grote bedrijven – waaronder ASML, Philips en NXP – uit Brainport Eindhoven wisselen al mondeling al informatie uit over mogelijke digitale aanvallen of sabotage binnen de Eindhoven Cyber Security Groep (ECSG). Voor het sterk verweven ecosysteem in de hightech regio geldt het principe: je bent zo sterk als de zwakste schakel. Om juist de ‘kleintjes’ weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit besloten de ECSG, Brainport Industries, Brainport Development, BDO Accountants & Adviseurs en de Provincie Noord-Brabant gezamenlijk de opgedane expertise van de ECSG verder uit te bouwen tot een Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport (CWCB).

Sandra Konings is data beveiligingsexpert bij BDO Accountants en zette zich in voor de komst van het weerbaarheidscentrum. Konings is geen onbekende speler in dit veld, bij ASML probeerde ze ervoor te zorgen dat bedrijfsgeheimen niet werden gestolen en later deed ze hetzelfde in de financiële sector. In 2013 was ze betrokken bij de oprichting van de Eindhoven Cyber Security Groep. Tijdens de aankondiging van het CWCB vorig jaar gaf ze al aan dat start-ups en MKB’ers kwetsbaar zijn. “Zij hebben vaak iedere euro hard nodig voor het ontwikkelen van hun product of dienst. Ze staan niet of te weinig stil bij de veiligheid van hun informatie. Ze moeten hier veel alerter op zijn, maar dat kunnen ze niet alleen. Daarom is het goed dat we hier werk van gaan maken.”

Volgens haar zijn grote bedrijven in de hightech industrie afhankelijk van hun leveranciers. “Een NXP of Philips kan alles nog zo goed geregeld hebben, maar wanneer een partner besmette software levert, hebben ze een probleem. Niet alleen de grote bedrijven moeten zich kunnen wapenen, ook kleinere leveranciers. Dan pas kun je het hele ecosysteem zo goed beveiligen.”

De vier belangrijkste taken van het centrum liggen op het gebied van preventie (helpen spionage en sabotage voorkomen), detectie (vaststellen of er sprake is van een dreiging en die ook duiden), response (helpen een aanval af te slaan) en recovery (bij eventuele schade helpen bij het herstel en het opnieuw inrichten van de beveiliging). Op 13 september opent Mona Keijzer (staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) het Cyber Weerbaarheid Centrum op Brainport Industries Campus (BIC).