John Blankendaal / Digital Factory, © Brainport Industries
Author profile picture

In een tijdperk waarin data allesbepalend zijn, heeft het concept van de Digitale Fabriek laten zien dat het het productielandschap kan transformeren door te vertrouwen op open standaarden en datagestuurde besluitvorming. Een recent gepubliceerde whitepaper getiteld “Digital Factory of the Future: Unlocking Economic Value from Data with Open Standards” is een belangrijke mijlpaal in deze ontwikkeling. Het rapport komt van het consortium achter het initiatief Fabriek van de Toekomst op Brainport Industries Campus in Eindhoven.

De whitepaper vormt het sluitstuk van het project “Digitale Fabriek van de Toekomst”, dat zich richtte op het gebruik van open standaarden om waarde toe te voegen aan machinedata die wordt gegenereerd binnen de maakindustrie. Het gaat in op de kernstandaarden die de Digitale Fabriek ondersteunen: het RAMI 4.0 model, de Asset Administration Shell (AAS) en International Data Spaces (IDS), en geeft voorbeelden van hun toepassing in een breed scala aan bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Toekomstbestendig

“Wij zijn ervan overtuigd dat de Digitale Fabriek cruciaal is voor een toekomstbestendige, internationaal concurrerende, innovatieve en maatschappelijk relevante maakindustrie”, zegt John Blankendaal in zijn inleiding op de whitepaper. Als directeur van Brainport Industries was Blankendaal een van de drijvende krachten achter het project. “Onze belangrijkste conclusie is dat het intelligent gebruik van data kan leiden tot aanzienlijke productiviteitsverbeteringen, meer flexibiliteit, meer arbeidsvreugde, een beter verdienmodel, verbeterde duurzaamheid en een potentiële oplossing voor het tekort aan technisch geschoold personeel.”

De inspanningen van het consortium onderstrepen de cruciale rol van de Digitale Fabriek bij het bevorderen van een duurzame, innovatieve en internationaal concurrerende maakindustrie. Het nu afgeronde project, dat deels is gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, maakt de weg vrij voor lopende en toekomstige initiatieven op het gebied van digitalisering, open standaarden en AI-toepassingen in de maakindustrie. De whitepaper onderstreept het belang van datagestuurde productie als de toekomst die we nu vorm moeten geven, voortzettend in grote Europese projecten zoals NXTGEN High tech, de European Digital Innovation Hub, AI-Matters en GAIA-X.

Dit rapport kan door de industrie worden opgepakt als een uitgebreide gids voor het invoeren van open digitale standaarden in de productiesector en als inspiratie voor kleine en middelgrote ondernemingen om meer waarde uit data te kunnen halen. Het biedt een blauwdruk voor het opzetten van datagestuurde processen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De praktische toepassing

De praktische toepassing van de blauwdruk van de Digitale Fabriek wordt levendig geïllustreerd aan de hand van verschillende use cases, onderverdeeld in early adopters, machine data processing algoritmes, supply chain data-uitwisseling en onderzoeks- en onderwijsgerelateerde projecten. Deze cases belichten de voordelen en uitdagingen van het implementeren van open standaarden en digitale transformatie in de productie.

Een van de meest in het oog springende voorbeelden is het voorspellende onderhoudsproject van IJssel Technologie voor Tata Steel, dat gebruik maakt van digital twins en AAS voor efficiëntere onderhoudswerkzaamheden. Ook de slimme assemblage van Omron en het dashboard van Additive Industries voor een 3D-printer tonen het potentieel van open standaarden om de operationele efficiëntie en productkwaliteit te verbeteren.

Bovendien laat de verkenning van kunstmatige intelligentie in de productiesector (zoals Additive Industries’ algoritme voor 3D-printprocessen en de akoestische monitoring voor voorspellend onderhoud van Sorama en IJssel Technologie) de innovatieve aanpak van bedrijven zien om complexe uitdagingen aan te pakken.

Op weg naar Industrie 4.0

De whitepaper “De Digitale Fabriek van de Toekomst” biedt ook een stappenplan voor het integreren van open standaarden in productieprocessen en benadrukt het belang van samenwerking, modulariteit en kwaliteitsverbetering bij het bereiken van Industrie 4.0. De geschetste generieke waardeproposities bieden een raamwerk voor het realiseren van bedrijfsdoelen via digitale transformatie.

De initiatieven en bevindingen in deze whitepaper zijn een bewijs van de kracht van digitale innovatie in de productiesector. Door open standaarden en de principes van de Digitale Fabriek te omarmen, kunnen fabrikanten nieuwe niveaus van efficiëntie, duurzaamheid en concurrentiekracht ontsluiten en de weg vrijmaken voor een toekomst waarin data en digitale technologieën de drijvende kracht zijn achter groei en innovatie in de productiesector.

Download de whitepaper hier