AI-generated image of a field of solar panels with a rainbow in the background
Author profile picture

In 2023 breidde de wereld de capaciteit van hernieuwbare energie gigantisch uit. China voerde deze groei aan met 180 tot 230 gigawatt aan zonne-energie. De kosten van zonnepanelen daalden in Europa met 53 procent. Het jaar markeerde ook een grote sprong voorwaarts in windenergie, voldoende om 80 miljoen huizen van stroom te voorzien, met China opnieuw in de voorhoede. Ook de markt voor elektrische auto’s was booming. Eén op de vijf verkochte auto’s was elektrisch.

Waarom je dit moet weten

In 2023 werden verschillende recordinstallaties voor groene energie geïnstalleerd, waardoor de energietransitie ondanks uitdagingen en hindernissen vooruitging.

De race om de wereldwijde energie-infrastructuur af te bouwen van fossiele brandstoffen kreeg in 2023 een ongekend momentum. Hernieuwbare energiebronnen, met name zonne- en windenergie, zagen installaties die niet alleen records braken, maar ook de toewijding van landen om de klimaatverandering te beperken opnieuw bevestigden. Het International Energy Agency (IEA) voorspelde dat er in 2023 wereldwijd meer dan 440 gigawatt aan hernieuwbare energie zou worden toegevoegd, een volume dat de gecombineerde geïnstalleerde stroomcapaciteit van Duitsland en Spanje overtreft.

Kosten dalen, toepassing stijgt

Een van de belangrijkste factoren achter deze explosieve groei is de drastische daling van de prijzen van zonnepanelen. In Europa zijn de kosten tussen december 2022 en november 2023 met 40 tot 53 procent gedaald, waardoor zonne-energie in de meeste landen de meest betaalbare vorm van elektriciteit is geworden. Deze kostenverlaging heeft duurzame energie niet alleen toegankelijker gemaakt, maar heeft ook een ‘gedenkwaardige verschuiving’ teweeggebracht in de batterijproductie, die essentieel is voor de opslag en het beheer van deze schone energie.

Wetgeving hernieuwbare energie en netwerkefficiëntie

De versnelling in de hernieuwbare sector werd verder gestimuleerd door wetgevende actie. In Europa werden nieuwe wetten aangenomen om de installatie en distributie van hernieuwbare energie te vergemakkelijken. Deze wetten waren bedoeld om de uitrol van elektriciteitsnetten te versnellen en de efficiëntie ervan te verbeteren, om zo een radicale heroriëntatie van de Europese energiemix te ondersteunen. In november lanceerde de EU een actieplan om de uitrol van het elektriciteitsnet te versnellen.

Hoewel de officiële cijfers voor de toevoeging van zonne-energiecapaciteit in Europa en China nog niet zijn bevestigd, suggereren de voorlopige gegevens dat China op weg was naar een capaciteitstoename van 230 gigawatt en dat Europa 58 gigawatt heeft toegevoegd. Deze cijfers onderstrepen de ongeëvenaarde schaal waarop hernieuwbare energie het afgelopen jaar is ingezet.

Batterijtechnologie en de EV-markt

De vooruitgang in batterijtechnologie ging hand in hand met de toename in installaties voor hernieuwbare energie. De expansie van de EV-markt illustreert de groeiende behoefte aan efficiënte batterijen met een hoge capaciteit, waarbij de industrie zoekt naar manieren om batterijen duurzamer en betaalbaarder te maken.

Blik op de toekomst

Het verhaal van de toename van hernieuwbare energie in 2023 is niet alleen een verhaal van cijfers en records; het is een verhaal van een cruciale verschuiving in de wereldwijde prioriteiten op het gebied van energie. Terwijl landen worstelen met de noodzaak van klimaatverandering en energiezekerheid, biedt de enorme versnelling van installaties voor hernieuwbare energie een baken van hoop en een routekaart voor een duurzame toekomst.