SolarDuck and investors © Frank Brandwijk
Author profile picture

SolarDuck heeft zich verzekerd van extra financiering voor de ontwikkeling en implementatie van drijvende zonne-energietechnologie op zee. Deze financiering stelt de start-up in staat om haar eerste commerciële projecten op te leveren en haar impact te vergroten, terwijl ze toewerkt naar de uitrol van meer dan 1 GW aan offshore opgewekte zonnestroom in 2030.

Zowel bestaande als nieuwe investeerders hebben de financiering verstrekt. Een internationaal consortium van Katapult Ocean, Green Tower, Energy Transition Fund Rotterdam en Invest-NL heeft besloten SolarDucks ambitie voor een duurzame energievoorziening te steunen. Met de nieuwe financiering kan SolarDuck haar leidende positie uitbreiden door haar eerste commerciële projecten uit te rollen. Daarnaast wil het de technologie optimaliseren om nieuwe markten aan te boren en de uitrol te versnellen.

Aangezien de wereld elektrificeert en een stijgende wereldbevolking en verstedelijking leiden tot landschaarste, neemt de markt voor offshore energieopwekking toe. De technologie van SolarDuck kan worden ingezet in windarme maar zonrijke regio’s als ‘stand-alone’ offshore drijvende zonneparken. Co-locatie van SolarDuck-technologie met offshore wind is ook mogelijk, zoals zal gebeuren in de Nederlandse Noordzee. Deze technologie maakt het ook mogelijk voor eiland- en offshore-installaties om een onafhankelijke duurzame energievoorziening op te zetten.

In de pijplijn

SolarDuck heeft een pijplijn van meer dan 3,5GWp aan orders en heeft wereldwijd al projecten binnengehaald. Er wordt onder andere gewerkt aan een demonstratieproject van 5MW dat zal worden geïnstalleerd op het offshore windpark Hollandse Kust West VII in Nederland (Noordzee) in samenwerking met RWE. Na voltooiing zal dit de grootste hybride drijvende zonnecentrale zijn.

Daarnaast levert SolarDuck de eerste drijvende zonne-energiecentrale op zee in Japan die samen met lokale partners wordt geïnstalleerd in de Baai van Tokio. Een derde project is aan de gang met TNB Renewables in Maleisië. Vooruitlopend op deze projecten lanceert SolarDuck begin volgend jaar het offshore demonstratieproject ‘Merganser’. Het zal worden geïnstalleerd en getest in de Nederlandse Noordzee.

Koen Burgers, CEO en medeoprichter van SolarDuck, is verheugd met de financieringsronde. “SolarDuck introduceert een nieuwe asset class voor energieopwekking. Met een toenemende vraag biedt offshore drijvende zonne-energie een reële belofte voor het decarboniseren van onze energievoorziening. Deze succesvolle financieringsronde geeft ons de middelen om door te gaan met het ontwikkelen en inzetten van ons team en onze technologie.”