Author profile picture

Met drie moties (van CDA, VVD en PvdA) heeft de Tweede Kamer de druk op het kabinet om Brainport op te waarderen tot ‘Mainport’ of ‘economische kernregio’ vanavond flink kracht bij gezet. Dinsdag wordt over de moties gestemd, maar minister Henk Kamp (EZ) liet vanavond al doorschemeren sympathiek te staan tegenover een sterkere positie voor de regio Brainport.


Lees hier meer over de Mainport-discussie


 

De reacties uit de regio zelf, onder meer van Brainport Development directeur Imke Carsouw, de Eindhovense wethouder Staf Depla en burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven, waren direct juichend.

Met name de moties van PvdA en VVD konden op brede steun rekenen. Mei Li Vos (PvdA) vraagt het kabinet in haar motie om het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) over te nemen en Brainport als een van de drie “economische kerngebieden van nationale betekenis” te erkennen en te behandelen. Volgens Vos is het aanvankelijke besluit van het kabinet (minister Schultz van I&M) om het RLI-advies niet over te nemen “ongewenst gezien de toenemende rol die het bedrijfsleven en kennisinstellingen van Brainport Eindhoven aan de innovatiekracht en de groei van onze economie leveren”.

Motie Mei Li Vos

De VVD vroeg in een motie van Erik Ziengs vooral om nader onderzoek, met als doel de concurrentiekracht van Brainport te waarborgen. “De Kamer verzoekt de regering om op korte termijn in samenwerking met de regio Eindhoven uit te zoeken welke bijdragen de afgelopen en komende jaren zijn geïnvesteerd vanuit de ministeries van EZ, I&M en OCW in Brainport Eindhoven en waar nog de aanvullende behoeften zitten om de concurrentiekracht te versterken.”

Motie Ziengs VVD