What the Apple Car could have looked like, AI-generated image
Author profile picture

Eigenlijk wilde ik deze week mijn column over Apple schrijven. Maar toen vloog er een hoogspanningsmast in brand en kwam de Tesla-fabriek in Grünheide tot stilstand.

Wat ligt er meer voor de hand dan een bitter boos commentaar te schrijven op de momenteel radicaliserende eco-beweging in Duitsland. Een beweging die met deze aanslag voor een deel de grens tussen activisme en terrorisme heeft overschreden?

Gerenommeerd industrie-insider Prof. Dr. Stefan Bratzel van het Center of Automotive Management (CAM) merkte op dat deze scenario’s er langzaam maar zeker voor zullen zorgen dat bedrijven Duitsland in de toekomst links zullen laten liggen – als het gaat om investeringen of nieuwe industriële vestigingen.

Elon Musk bestempelde de “eco-strijders” kort en bondig als “dom”. Hij heeft waarschijnlijk meer dan eens spijt gehad van zijn keuze voor Duitsland.

De Grünheide-dossiers zijn en zullen waarschijnlijk uitgebreid besproken worden in de Duitse pers. Waarschijnlijk zonder veel impact, zoals zoveel discussies over radicale linkse criminelen. Ze behoren op de een of andere manier tot de “goeden” in Duitsland. Het is daarom zinloos om hier commentaar op te geven.

Dat brengt ons terug bij Apple

Apple’s vertrek uit de ontwikkeling van auto’s is veel pikanter. De computergigant investeerde immers bijna 10 miljard US dollar in 10 jaar voordat hij uiteindelijk de stekker eruit trok. Waarom?

Het gaat zeker niet om het geld

Nee, het gaat niet om het geld. In elk geval is 10 miljard dollar in 10 jaar bijna “kleingeld” voor een bedrijf als Apple. Cupertino heeft meer dan 200 miljard dollar op de bank staan.

Het gaat meer om het veranderen van de verkeersborden

Ten eerste gaat de vooruitgang op het gebied van autonoom rijden veel te langzaam. Ook al baart Tesla opzien met steeds nieuwe “FSD-bètaversies” en levert het soms indrukwekkende resultaten, de oplossing lijkt in de hele industrie nog 5-7 jaar op zich te laten wachten.

Dan is er nog de energiedichtheid van de batterijen. De solid-state technologie hapert en zal waarschijnlijk extreem duur worden. Oplaadsnelheden zijn extreem versneld, maar alleen voor de nieuwste en duurste leden van het genre.

En dan hebben we het nog niet eens over de huidige zwakte van elektromobiliteit in veel markten. Noorwegen laat zien hoe eindig de markt is. In China woedt een genadeloze prijsoorlog die tot de ondergang van veel start-ups zal leiden. En doordat Duitsland zijn subsidiebeleid heeft beëindigd, was februari 2024 slechts marginaal beter dan februari 2022 en aanzienlijk slechter dan 2023.

In de VS is de omzetgroei zo sterk vertraagd dat Chinese bedrijven zich voorlopig hebben teruggetrokken – deels vanwege importheffingen.

En midden in dit alles zat Apple, een complete nieuwkomer zonder auto of afgewerkte software.

De stekker werd eruit getrokken

Het kwam niet als een verrassing dat het “Titan”-project nu tot een abrupt einde is gekomen. Het door de auto-industrie beloofde rendement ligt in ieder geval ver onder het niveau dat Cupertino gewend is. Een AppleCar zou de verkoop doen stijgen, maar zou waarschijnlijk een rampzalig effect hebben op de winst.

En dan is er nog de opkomst van generatieve AI …

Nog rampzaliger zijn echter de prestaties van Apple tot nu toe op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hier lijkt het bedrijf grotendeels achterop te zijn geraakt en het contact met de avant-garde te hebben verloren.

Apple heeft het contact al eens bijna verloren, toen het internet opkwam en razendsnel aan relevantie won. De eerste iMac redde het bedrijf en luidde zijn opmars naar de top van de wereldwijde beursgenoteerde bedrijven in.

Zal Apple zijn zaken weer op orde krijgen?

Dat is de vraag. Er gaan geruchten dat Apple werkt aan revolutionaire AI-technologieën die tijdens WWDC 2024 (de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple) zullen worden onthuld.

De ondergang van de AppleCar heeft één ding indrukwekkend gedocumenteerd: zelfs enorme hoeveelheden kapitaal kunnen niet voorkomen dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan waar Apple tevergeefs op heeft gewacht. Dit is slecht nieuws voor start-ups met een financiering van slechts twee tot driecijferige miljoenen.

Laten we eens terugdenken aan de intrede van Apple in de wereld van smartphones en, meer recentelijk, in cyberspace. Apple was nooit avant-gardistisch, maar wist altijd nieuwe technologieën op het juiste moment te gelde te maken door slimme engineering.

Alleen daarom al kunnen we uitkijken naar de AI-oplossingen van Cupertino.

What the Apple Car could look like, AI-generated image
What the Apple Car could have looked like, AI-generated image