Dossier Covid-19

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 is officieel een pandemie. Maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat juist op die momenten de mensheid tot creatieve oplossingen komt. Daarover bericht Innovation Origins dagelijks in het Dossier Covid-19.

De coronacrisis stelt bedrijven en instanties voor allerlei nieuwe problemen. In de medische sector, maar ook daarbuiten zijn oplossingen meer dan welkom. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Natuurlijk kun je examens digitaal afnemen. Maar wie garandeert je dat de juiste persoon achter de computer zit? Studenten van de Technische universiteit Eindhoven (TU/e) bieden daarbij hulp.

De TU/e heeft een platform opgezet waar bedrijven en overheidsinstanties problemen kunnen delen. Studenten zetten hun kennis in om samen met deze partijen een passende oplossing te vinden, bijvoorbeeld met het drukgevoelige toetsenbord. “Verschillende bestuursleden en andere medewerkers van de universiteit kregen de afgelopen dagen verzoeken vanuit het bedrijfsleven en individuen om te helpen bij uiteenlopende uitdagingen”, vertelt Isabelle Reymen, directeur van TU/e innovation Space.

Deze verzoeken kwamen bij haar terecht. TU/e innovation Space biedt al bijna twee jaar challenge-based learning aan binnen de universiteit. Studenten gaan aan de slag met vraagstukken uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze partijen blijven ook actief betrokken bij het ontwerpproces. “De uitbraak van het coronavirus is een serieuze uitdaging. De hele wereld heeft er op dit moment mee te maken”, zegt Reymen.

Studenten zitten niet stil

TU/e Innovation Space biedt ruimte aan studententeams en start-ups die bezig zijn met een oplossing voor een maatschappelijk probleem. “Hun activiteiten liggen grotendeels stil. Zij hebben op dit moment niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld pilots te draaien of prototypen te bouwen”, stelt Reymen. “Hun drive om iets bij te dragen aan de maatschappij blijft. Dat kunnen zijn nu doen voor een van de grootste uitdagingen van de afgelopen jaren.” Het platform is volgens de universiteit nodig om verschillende partijen samen te brengen.

Online toetsen zonder fraude

Zo willen Kayle Knops en Bob van der Meulen hun drukgevoelige toetsenborden inzetten om fraude tegen te gaan bij digitaal afgenomen toetsen. “Wij zijn normaal gesproken bezig om software en drukgevoelige toetsenborden te ontwikkelen om stress vroegtijdig te herkennen”, legt Bob van der Meulen uit. “Het typegedrag is per persoon verschillende en veranderd op basis van de emoties die iemand ervaart.” Eigenlijk zou het bedrijf starten met een grote pilot en nieuw onderzoek. Dat kwam door de uitbraak van het coronavirus stil te liggen. “Daarom willen wij onze software nu inzetten om studenten te identificeren die online toetsen moeten maken. Zo kunnen wij bijdragen aan een oplossing om fraude tegen te gaan.”

De studenten zijn met verschillende universiteiten in gesprek, waaronder die van Eindhoven, Rotterdam en Tilburg. “We kunnen onze software makkelijk toevoegen aan de software die universiteiten nu gebruiken”, legt Van der Meulen uit. “Nu moeten studenten bijvoorbeeld hun ID-kaart voor de webcam laten zien.” Dat soort regels blijven waarschijnlijk van kracht. De software van Intens Keyboards is extra. “Onze software kijkt bijvoorbeeld hoe lang iemand een knop vasthoudt, hoe snel iemand type en wat de woordkeuze is”, legt Van der Meulen uit. “Een honderd procent dicht systeem kunnen we niet garanderen. Wij kunnen er wel voor zorgen dat het weer moeilijker wordt om te frauderen.”

Een kans

Van der Meulen merkt dat veel studenten binnen de TU/e innovation Space gemotiveerd zijn om oplossingen te vinden voor de coronacrisis. “Sommige studenten hadden snel een passieve houding en gingen de hele dag gamen. Zeker de ondernemende studenten zien dit als een kans om echt iets te bereiken. Dat werkt aanstekelijk.”

Isabelle Reymen benadrukt dat het platform toegankelijk is voor iedereen die een bijdrage kan en wil leveren. “Naast studenten kunnen ook onderzoekers en mensen vanuit het bedrijfsleven zich aanmelden om mee te denken”, zegt ze. “We zijn namelijk ook op zoek naar mensen die groepen studenten kunnen coachen. Iedereen die op een bepaalde manier bij kan en wil dragen met kennis is welkom.” Door dit platform hopen de medewerkers en studenten van de universiteit een bijdrage te leveren aan de strijd tegen corona.