Author profile picture

Of het nu gaat om kapvergunningen, acute situaties of de uitvoering van maatregelen die gevolgen hebben voor de natuur, de gemeente zal altijd eerst bij Trefpunt Groen (TGE) langs moeten. Beide partijen hebben afspraken gemaakt met als doel een beter beheer van het groen in de stad.

Deze nieuwe afspraken zijn aanvullend op de afspraken die er al waren binnen het Centraal Milieu Overleg (CMO), waar TGE en gemeente beide deel van uitmaken. De belangrijkste afspraken die de gemeente en TGE hebben vastgelegd op een rijtje:

  • Er komt een “rode telefoon” voor groenzaken. Meldt TGE bij de meldkamer van Stadstoezicht een vermoedelijk illegale kap, dan onderneemt de gemeente voortaan binnen het uur actie, bijvoorbeeld door ter plaatse polshoogte te gaan nemen of door contact op te nemen met de uitvoerder van de kapwerkzaamheden. Dit doet de gemeente ook als niet duidelijk is of zij wel het ‘bevoegd gezag’ is. In geval van twijfel legt de gemeente het werk stil.
  • Zodra duidelijk is dat in een bepaald project of plan ‘groenvraagstukken’ aan de orde zijn, schakelt de projectmanager of het afdelingshoofd bij de gemeente TGE in.
  • Pas als een advies van TGE binnen is bij de Administratie Bestemmingsplannen kan een bestemmingsplan in procedure worden gebracht.
  • TGE heeft op zijn beurt een actieve rol om tijdig te reageren op aangeboden plannen voor groen, milieu en duurzaamheid.

De nieuwe afspraken zijn het gevolg van een aantal incidenten, waaronder het te laat inschakelen van TGE bij de plannen voor Brainport Industries Campus (BIC). Mede daarom hebben TGE en de gemeente vandaag ook de afspraken ondertekend die ze eerder hadden gemaakt rondom het bestemmingsplan van het eerste cluster van de BIC.