Brainport Industries Campus Cluster 2 – © SDK Vastgoed
Author profile picture

Alle aandacht ging afgelopen dinsdag naar het akkoord van de Eindhovense gemeenteraad voor de uitbreiding van ASML op Brainport Industries Campus (BIC) cluster 3 tot en met 6 – ook bekend als BIC Noord. Maar in dezelfde vergadering nam de raad nog een belangrijk besluit voor BIC: het bestemmingsplan voor het tweede cluster van BIC werd officieel vastgesteld. Het besluit markeert het startschot voor de verdere uitbreiding van deze innovatieve campus, die een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van de hoogwaardige maakindustrie in de Brainport regio.

Afstemming

Het bestemmingsplan is tot stand gekomen na een intensief samenwerkingsproces tussen SDK Vastgoed (namens VOF BIC) als risicodragende ontwikkelende partij, de gemeente Eindhoven en diverse partners. Tijdens deze periode is er overlegd met alle betrokkenen, waaronder belangenorganisaties, omwonenden en andere stakeholders uit de omgeving.

“We zijn bijzonder trots op het vervolg van het succes van het eerste cluster, waarbij techniek en innovatie zijn geïntegreerd in kwalitatief groen en natuur”, zegt Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed. Het streven naar behoud en versterking van natuur draagt bij aan het doel om een gezonde werkomgeving voor iedereen te creëren. Doel is “een schone, biodiverse en klimaatadaptieve omgeving, die een gezonde levensstijl bevordert en sociale interactie mogelijk maakt en stimuleert”.

Hoogwaardige maakindustrie

BIC is hét gezicht van de hoogwaardige maakindustrie. Het is een internationale campus in het hart van Brainport Eindhoven waar toptechnologie, onderwijs, overheid en hoogwaardige faciliteiten samenwerken, leren en innoveren onder één dak. De campus is enerzijds ontwikkeld om de efficiëntie in productieprocessen te vergroten en samenwerking binnen het ecosysteem te bevorderen. Anderzijds heeft de campus ook een magneetwerking op nieuw talent door de aanwezigheid van grote opleidingsinstituten. Een leven lang leren is het gecombineerde motto van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven op BIC. Een innovatieprogramma is ontwikkeld om startups en scale-ups te ondersteunen in hun ontwikkeling. BIC Cluster 1 en 2 vormen samen de Brainport Industries Campus.