sdr

De rentabiliteit van windparken is voor iedereen die betrokken is bij de markt voor duurzame energie een boeiend en complex onderwerp. Nefino zet zich in om met slechts enkele muisklikken een eerste en toch grotendeels betrouwbare validatie van de efficiency te geven. Over het hoe en de achtergronden vertelt Jan-Hendrik Piel, Chief Information Officer van Nefino.

Wat was de reden om Nefino op te richten?

Doorgaan, vervangen, of afbreken? Vroeg of laat rijst deze vraag bij elke windturbine. In de komende jaren zullen alleen al in Duitsland duizenden windturbines niet meer vallen onder de subsidieregeling hernieuwbare energiebronnen. Eind 2020 zal dit meer dan 5.000 turbines tegelijk zijn. Eind 2025 zullen er nog eens zo’n 8.000 windturbines volgen. In totaal zal in het komende decennium meer dan één op de twee windturbines in de wereld te maken krijgen met het verlies van nationale subsidies. Wat er vervolgens met deze windturbines gebeurt, is nog onduidelijk. Als ze turbines worden stilgelegd, dan dreigt de energietransitie tot staan te komen. Met onze software helpen wij de marktspelers alternatieven te vinden voor ontmanteling. Daardoor kun je de uitbreiding van de windenergiecapaciteit op lange termijn waarborgen.

Waarom is Nefino belangrijk?

Of het nu gaat om een nieuwe of een oude windturbine, of een die op een optimaal gebruik wordt overgezet. De efficiency van turbines en windmolenparken is altijd afhankelijk van verschillende ruimtelijke, technische en economische factoren. Tot nu toe kost de noodzakelijke allesomvattende analyse van die efficiency van windmolenparken veel tijd en geld. Wij bieden een uiterst handige en op de praktijk gerichte analyse, waarmee elke windturbine snel en eenvoudig kan worden gevalideerd. De grote schaalbaarheid van onze softwareoplossing maakt de analyse van een groot aantal windturbines in slechts enkele seconden mogelijk. Dit is zowel inzetbaar voor individuele turbine-eigenaar, als voor grote marktspelers. Deze kunnen met behulp van de software potentiële gebieden, investeringen, voortzetting of hermotorisering van complete windparken in kaart brengen.

Welke technologie zit er achter Nefino?

Aan de basis staat de Nefino Location Intelligence (LI) software. Het verwerkt geo-, wind-, turbine- en financiële gegevens in een geïntegreerd systeem, Dat bestaat uit windsimulaties, analyses van de terreinen en levenscycli, plus economische haalbaarheidsstudies. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van geodata de afstand tot bebouwing en wegen tot op de meter te berekenen. Daardoor kun je berekenen op welke locatie nieuwbouw of hermotorisering is toegestaan. De software kan ook gebruik maken van windsimulaties om aan te tonen hoeveel elektriciteit er waarschijnlijk op een specifieke locatie met een specifieke windturbine kan worden opgewekt. In combinatie met levenscyclusanalyses en economische haalbaarheidsstudies worden de verwachte rendementen en risico’s onderzocht. Op basis hiervan evalueren niet alleen eigenaren hun eigen windturbines. Ook projectplanners en -fabrikanten gebruiken dit het geo-informatiesysteem om bijvoorbeeld nieuwe potentiële gebieden te zoeken. Banken en energieleveranciers ontdekken zo nieuwe investerings- en financieringsmogelijkheden.

Waarin verschilt Nefino van de concurrentie?

Veel van deze informatie en functionaliteit is al beschikbaar. Tot nu toe heeft echter nog niemand dit toegepast in een integraal systeem, zoals wij dat doen. In plaats van een aantal tijdrovende en kostbare adviezen, bieden wij met slechts enkele muisklikken een eerste, maar al wel zeer nauwkeurige beoordeling. Op deze manier bieden wij onze klanten een elementaire beslissingsondersteuning bij het vooraf screenen van nieuwe zakelijke mogelijkheden. Op die manier zijn dure expertadviezen alleen nog maar nodig zijn voor windturbines en gebieden met een hoog potentieel.

Levert het nog geld op? Economische efficiëntiecontrole voor windenergiecentrales.
Levert het nog geld op? Economische efficiencycontrole voor windenergiecentrales.

Wat was het grootste obstakel bij de oprichting?

We hadden in het begin moeite om contacten te leggen met de mensen die de beslissingen nemen in deze markt. Aan de ene kant zijn het de mogelijke gebruikers, aan de andere kant de mensen die over de investeringen gaan. We wilden de potentiële gebruikers van onze software vanaf het begin bij alle ontwikkelingen betrekken. De samenwerking met wind-turbine.com – een platform dat veel belangrijke spelers in deze markt bij elkaar brengt- , en natuurlijk onze aandeelhouder Martin Westbomke, heeft ons hierbij geholpen. Martin heeft ons niet alleen begeleid bij de verschillende onderzoeksprojecten die we hebben uitgevoerd in het kader van ons werk voor de Universiteit van Hannover. Hij is ook voorzitter van de Industrial Association for Repowering, Dismantling and Recycling of Wind Turbines (RDR Wind). Vanuit deze functie heeft hij dankzij zijn netwerk belangrijke contacten voor ons kunnen leggen.

Was er een moment dat Nefino bijna nooit begonnen is?

Twee jaar geleden hadden we een kritiek moment op Husum Wind, een van de grootste windenergiebeurzen in Europa. Toen werd ons duidelijk dat we nog heel veel werk te doen hadden. Het feitelijke sparren met potentiële partners of klanten uit de industrie kwam pas daarna. We begrepen dat er grote behoefte bestaat aan een snelle en pragmatische screening vooraf.

Wat was het meest positieve moment?

Twee jaar later op dezelfde beurs. Natuurlijk wisten we al dat ons idee een reële kans had. Anders hadden we niet al ons werk in de ontwikkeling gestoken en de BV opgericht. Maar het succes op de beurs van dit jaar heeft onze verwachtingen volledig overtroffen. We hebben gesprekken gevoerd met vrijwel alle mogelijke belangengroepen in deze markt. De reacties waren zeer positief. Voor die tijd was ons probleem dat we wel een vrij concreet beeld van onze oplossing hadden. Maar we konden het maar gedeeltelijk laten zien. Dit jaar waren in staat om met een paar klikken concrete cijfers te leveren. Cijfers die vanuit het oogpunt van de deskundigen aannemelijk waren. Dat overtuigde de mensen.

Wat is de toekomst voor Nefino?

We kunnen nu vrijwel elk windpark in Duitsland analyseren. Maar in principe kan ons model wereldwijd worden toegepast. Op middellange termijn hebben we de verwachting dat we in veel meer landen ons systeem kunnen aanbieden. Tot die tijd willen we geld verdienen met softwaregerelateerde adviesdiensten. Dit betekent dat projectplanners, exploitanten of fabrikanten van windparken een tool krijgen waarmee zij bijvoorbeeld hun windturbine-inventaris kunnen raadplegen en hun eigen analyses kunnen uitvoeren. Dit alles kan desgewenst geautomatiseerd worden. In het Software-as-a-Service model ontvangen ze van ons een klantspecifieke front-end en betalen ze licentiekosten voor updates en nieuwe functies. En kunnen ze eindelijk afscheid nemen van hun complexe Excel-lijsten.

Geïnteresseerd in meer start-ups? Klik hier voor onze serie.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture