© Pixabay
Author profile picture

Smart Cities. Een toekomst waarin zaken als stadsplanning, administratie, energievoorziening, mobiliteit in netwerken met elkaar zijn verbonden. Met intelligente lichtmasten die reageren op beweging en slimme gebouwen die helpen energie te besparen. Een samenleving waarin autodelen dagelijkse kost is. Duurzaam en milieuvriendelijk. Met een duidelijke rol voor kunstmatige intelligentie om al die systemen zo soepel mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar waar blijft de mens?

Over deze fundamentele sociale en ethische vragen gaat het in een initiatief van de VolkswagenStiftung met de titel ‘Kunstmatige intelligentie – de invloed ervan op de samenleving van morgen’. In acht interdisciplinaire projecten moeten antwoorden op die vragen gevonden worden.

Meer artikelen over Smart Cities vind je hier.

Een van die projecten is ondergebracht bij wetenschappers van de Universiteit Mannheim in samenwerking met de Hogeschool voor Media in Stuttgart en de Ludwig-Maximilians-Universiteit München (LMU).

Aan het hoofd van het interdisciplinaire project staat Prof. Heiner Stuckenschmidt, houder van de leerstoel voor kunstmatige intelligentie (AI). Samen met zijn collega’s (prof. Frauke Kreuter, sociologe en mededirecteur van het Mannheim Data Science Center, die op 1 april de leerstoel voor statistiek en datawetenschap aan de LMU overneemt, en prof. dr. Kai Eckert van de Media-Universiteit) onderzoekt hij de kansen en risico’s van het gebruik van intelligente systemen bij de verkeersplanning in de metropoolregio rond de steden Mannheim, Heidelberg en Ludwigshafen.

Gelijke kansen

In samenwerking met praktische partners in deze regio willen de wetenschappers twee praktische toepassingen onderzoeken. Zo willen zij bekijken wat Internet-of-Things-sensoren voor de verkeersregulatie kan betekenen. Zo kan bijvoorbeeld op een slimme manier het gebruik van parkeerplaatsen worden geoptimaliseerd.

Een ander belangrijk punt is de impact van AI-systemen op de sociaal-economische ongelijkheid in een stad. Dit geldt volgens hen bijvoorbeeld voor de dynamische prijsstelling voor parkeerplaatsen in de stad. Zo moe een betere benutting worden bereiken. Ook worden meer mensen zo aangemoedigd hun auto te laten staan.

Dergelijke systemen om de verkeersstroom in steden te regelen worden reeds op verschillende plaatsen gepland. De voordelen zijn hier duidelijk. Als het verkeer beter doorstroomt en er minder opstoppingen zijn, zijn er minder uitlaatgassen en verbetert de luchtkwaliteit. Aan de andere kant zou parkeren echter gemakkelijk duurder kunnen worden, wat vooral de lage-inkomensgroepen zou benadelen. Bovendien willen de wetenschappers in het project nagaan “hoe door sociale AI-systemen gelijke kansen geschapen kunnen worden voor alle inkomensklassen om te participeren in het stedelijk leven”.