AI-generated picture
Author profile picture

Maandagochtend vormde zich een 7,5 kilometer lange file langs de A12, de snelweg die Utrecht met Den Haag verbindt. Geplande bouwwerkzaamheden waren de oorzaak – Rijkswaterstaat verwacht de aankomende periode vaker oponthoud. Een uitzondering is dit niet. De A2 – die het land doorkruist van noord naar zuid – is misschien wel het meest prangende voorbeeld. Volgens cijfers van de ANWB nam de verkeersdrukte in de meeste provincies in 2023 toe in vergelijking met 2022. In de drukste provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant groeide de filezwaarte respectievelijk met 18 en 22%, in Noord-Holland zelfs met 28%. Gelukkig schieten real-time data en AI-oplossing te hulp.

Waarom dit belangrijk is:

Files zijn op Nederlandse snelwegen aan de orde van de dag. Deze innovaties kunnen helpen om ze beter te beheersen.

Real-time gegevens als redding

Real-time gegevensanalyse kan helpen bij het beheren van het stadsverkeer. In Hamburg werken ze samen samen met Workplace Solutions en PTV Group om ROADS en PTV Visum software te integreren, die live verkeersgegevens en voorspellende filemodellen levert. Deze aanpak verlicht niet alleen de huidige verkeersopstoppingen, maar helpt ook toekomstige verstoringen te voorspellen en te beheren, zodat weggebruikers soepeler kunnen reizen.

Ook het Belgische Mobilidata-project is van plan een revolutie teweeg te brengen in het verkeersbeheer in Vlaanderen door gegevens uit verschillende bronnen te integreren. Dit omvat intelligente verkeerslichten die zich aanpassen aan real-time omstandigheden en voordelen bieden zoals verlengde groenfasen voor fietsers tijdens guur weer of prioriteit voor ambulances. De 31 use cases van het project tonen de verschillende toepassingen van data in het optimaliseren van de verkeersdoorstroming.

AI: de intelligente verkeersleider

AI is hard op weg om de dirigent van het stedelijk verkeer te worden. Jakarta’s implementatie van een intelligent AI-verkeerslichtsysteem heeft de wereldwijde filekans in slechts één jaar tijd aanzienlijk verbeterd van de 46e naar de 29e plaats. Istanbul maakt ook gebruik van AI met SAS analytics om zijn beruchte verkeersproblemen te beheersen, door strategieën voor openbaar vervoer en het reageren op ongelukken af te stemmen op real-time omstandigheden.

AI is niet beperkt tot voertuigen; het strekt zich uit tot de infrastructuur van verkeersmanagement. Als onderdeel van Mobilidata’s reeks innovaties reageren intelligente verkeerslichten op onmiddellijke verkeersomstandigheden en integreren ze met hulpdiensten en openbaar vervoer om een efficiëntere doorstroming te garanderen. Deze synchronisatie van stedelijke bewegingen gaat verder dan verkeer; het verbetert de algehele veiligheid en milieukwaliteit van steden.

Van sensoren naar slimme oplossingen

Internet of Things (IoT)-sensoren zijn ook van cruciaal belang omdat ze de gegevens leveren die nodig zijn voor een effectieve AI-analyse. Deze sensoren bewaken en rapporteren real-time verkeersomstandigheden, waardoor de doorstroming van voertuigen dynamisch kan worden aangepast. Deze technologie staat centraal in het verkeersbeheersysteem van Istanbul, dat een snelle reactie op files en incidenten mogelijk maakt.

In Japan maakt het ARTEMIS-verkeerscontrolesysteem gebruik van bewegingssensoren om de voertuigstroom en afstand tussen voertuigen te volgen, wat heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van 40% van de ochtendfiles op vijf kruispunten in Moskou. Mumbai is de volgende stad waar het systeem zal worden geïmplementeerd en waar vergelijkbare voordelen worden verwacht.

Fantoomfiles aanpakken

Een van de meest intrigerende ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement is het CIRCLES-project, geleid door UC Berkeley, dat zich richt op het mysterieuze fenomeen dat bekend staat als spookfiles. Door gebruik te maken van AI-voertuigen en algoritmes voor cruise control heeft het project aangetoond dat het mogelijk is om de snelheid en het gedrag van omliggende auto’s te beïnvloeden, waardoor de verkeersstroom soepeler wordt en energie wordt bespaard. Het succes van hun praktijkexperiment op de US Interstate 24 is een voorbode van de wijdverspreide toepassing van dergelijke technologieën en belooft een toekomst waarin dergelijke inefficiënties tot het verleden behoren.

Naarmate stedelijke gebieden zich blijven uitbreiden en ontwikkelen, wordt de behoefte aan efficiënt verkeersmanagement steeds dringender. De hier beschreven initiatieven zijn slechts het topje van de ijsberg. Met de voortdurende integratie van AI en slimme technologieën kunnen we uitkijken naar een toekomst waarin van A naar B komen in de stad niet langer een stressvolle, tijdrovende beproeving is, maar een naadloze en misschien zelfs plezierige ervaring.