©Pixabay
Author profile picture

Rijkswaterstaat is bezig met een proef om data van auto’s te gebruiken voor gladheidsbestrijding. De mogelijkheid vloeit voort uit het feit dat steeds meer nieuwe voertuigen verbinding met internet hebben.

Als een nieuwe auto online is, kan die data zenden. Het benutten van de kansen die dat biedt past in het streven van Rijkwaterstaat ‘samen slim op weg’ te zijn. Diverse data zoals het aanzetten van alarmlichten, een geactiveerde airbag of ABS (antiblokkeersysteem) kunnen worden verzonden naar de fabrikant. Op Europees niveau is een afspraak gemaakt met een aantal grote autofabrikanten, serviceproviders en overheden om veiligheid gerelateerde data uit auto’s te delen. Vervolgens kunnen deze geanonimiseerde gegevens daarom naar de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Via de NDW partij komen data van voertuigen terecht bij RWS.

Op dit moment weet laatstgenoemde nog niet precies hoe deze input te gebruiken voor gladheidsbestrijding. Daarvoor is een juiste interpretatie van het aangeleverde materiaal nodig.

Data ook van sensoren

Rijkswaterstaat beschikt al over de nodige technologische hulpmiddelen om tijdig in te kunnen grijpen bij koude omstandigheden die gevaar opleveren. Met behulp van sensoren is bekend hoe veel graden het wegdek is. Bij een vriestemperatuur in combinatie met de aanwezigheid van vocht is er kans op gladheid. Ook beschikt de dienst over een actuele stand van het restzout, zout dat eerder is gestrooid.

Op dit moment loopt een pilot met een Zweeds bedrijf voor 8.000 voertuigen. Dat is op basis van stroefheid van het wegdek. Gladheidsbestrijding is in principe een preventieve aanpak, strooien voordat het echt gevaarlijk glad gaat worden. Volgens de normen van Rijkswaterstaat is dat twee uur van tevoren. Terwijl data over de gladheid zelf live zijn.

Virtuele werkelijkheid niet altijd echt

De wegentak van Rijkswaterstaat hoopt echter autogegevens te kunnen combineren met andere databronnen om er een goed werkend systeem van te maken. Nu bestaat al wel de mogelijkheid dat door gegevens van de ene auto een erna volgend voertuig van verzamelde kennis kan profiteren. Zoals dat eentje doorgeeft dat het ergens glad is en een later komende auto dit weet en gaat remmen.

De digitale werkelijkheid over het verkeer komt trouwens niet altijd overeen met de echte situatie. Dat toonde onlangs een Berlijnse kunstenaar aan. Hij liep met 99 smartphones in een karretje door Berlijn. Google Maps interpreteerde de route waar hij liep meteen als file.

„Door deze activiteit is het mogelijk een ‘groene’ straat ‘rood’ te kleuren, wat een effect heeft in de fysieke wereld door verkeer vervolgens via andere routes te laten rijden,” licht de bewuste kunstenaar Simon Weckert toe.