Uitzicht over het centrum van Eindhoven

Dat Brainport Eindhoven een van de sterkste en snelst groeiende economieën van het land heeft, is inmiddels genoegzaam bekend. Maar hoe dat wordt bepaald, welke cijfers eraan ten grondslag liggen en hoe we die moeten interpreteren, daar hebben we de jaarlijkse Brainport Monitor voor nodig. Vandaag de inleiding, de komende dagen gaan we in op specifieke onderwerpen zoals mensen, basisvoorzieningen, business, internationalisering en technologie. Alle cijfers en feiten uit deze serie komen uit de Brainport Monitor, gepubliceerd op 5 november 2018.

Deel 1: inleiding

De rol van Brainport Eindhoven voor de Nederlandse economie is onveranderd groot. Op de vijf kernindicatoren economische groei, toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit, innovatie en werkgelegenheid scoort Brainport Eindhoven substantieel boven het Nederlands gemiddelde.

In 2017 was Brainport Eindhoven met 4,9 procent economische groei de snelst groeiende regio van Nederland. Met name de tech-industrie is de stuwende kracht hierachter. De toegevoegde waarde van de regionale tech-sector groeide over de periode 2005-2015 zeven keer zo hard als op nationaal niveau. Bovendien groeide de arbeidsproductiviteit daarbinnen in tien jaar tijd ruim tweeënhalf keer zo hard als nationaal.

Brainport Monitor 2018
Brainport Monitor 2018

De economische voorspoed is ook terug te zien in de toenemende innovatiekracht van Brainport Eindhoven. In 2016 geeft het bedrijfsleven van Brainport Eindhoven ruim €1,9 mld. uit aan eigen onderzoek en ontwikkeling (Research & Development, R&D). Hiermee is de regio goed voor bijna een kwart van de totale private R&D-uitgaven in Nederland (23,1%). Opvallend is dat de private R&D (voortkomend uit bedrijven als ASML, Philips en VDL), veel sterker is dan elders, maar dat de publieke R&D (universiteiten, overheden) juist achterloopt.

Keerzijde van de florerende economie zijn de grote tekorten op de arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid neemt in bijna alle sectoren flink toe. In 2017 kwamen er ruim 11.000 banen bij in Brainport Eindhoven, een stijging van 2,8 procent en daarmee de grootste groei in tien jaar. Bovendien groeit in 2017 het aantal vacatures met 7.800 tot een totaal van 48.100 vacatures. Mede hierdoor nam het aantal werklozen met 5.000 mensen af – de grootste daling in decennia – en daalt het werkloosheidspercentage in 2017 tot 4,4 procent.

Brainport Monitor 2018
Brainport Monitor 2018

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van stichting Brainport, is erg tevreden over de cijfers, maar ziet gelijktijdig een belangrijke opgave: “De recente cijfers bevestigen de prioriteiten die Brainport Eindhoven voor de komende jaren ziet: talent, vestigingsklimaat en innovatie.” Jorritsma stelt vast dat de zoektocht naar talenten niet los gezien kan worden van de uitdaging om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren.

Brainport Monitor 2018
Brainport Monitor 2018

Door het huidige tekort aan talent is het in toenemende mate van belang om ook internationaal talent aan de regio te binden, zo concludeert de Monitor. De afgelopen tien jaar is het aantal buitenlandse nationaliteiten in de regio ruim anderhalf keer zo hard gestegen als nationaal, met in 2017 als koploper een stijging van 25% van het aantal Aziatische nationaliteiten. Nog een indicatie: het aantal internationale technologiestudenten in Eindhoven is over de afgelopen tien jaar ruim verdrievoudigd. Slechts een kwart van de mensen die in Brainport Eindhoven woont, werkt buiten de regio. De bevolkingsgroei in Brainport Eindhoven komt niet uit “eigen kracht”, maar door migratie, zowel uit het binnenland als internationaal.

Morgen deel 2 in deze serie: Technologie. Nu alvast het hele rapport lezen? Downloaden kan hier.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Bart Brouwers is mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van innovationorigins.com.