© European Institute of Innovation and Technology

De Verenigde Naties (VN) hebben een nieuwe digitale Global Innovation Hub gelanceerd op de klimaattop COP26 in Glasgow om de effectiviteit van klimaatmaatregelen te verhogen en innovatieve maatregelen te stimuleren. De hub moet helpen de ontwikkeling en toepassing van transformatieve en innovatieve klimaatoplossingen te vergemakkelijken, zo schrijft het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie in een persbericht.

De hub bevordert een “moonshot-aanpak” die mensen uit de praktijk helpt om beloften en verbintenissen inzake klimaatactie te baseren op wat volgens de wetenschap nodig is, in tegenstelling tot wat met de huidige oplossingen en technologieën als mogelijk wordt beschouwd. Het initiatief is gelanceerd door de VN-Klimaatveranderingsorganisatie en wordt gesteund door belangrijke partnerorganisaties zoals EIT Climate-KIC, het Onderzoeksinstituut van Zweden (RISE), de Europese Commissie, Mission Innovation en de Open Earth Foundation.

Extremer weer

De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) schat dat de beperking van de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging tot 1,5°C een vermindering van de CO2-uitstoot met 45 procent in 2030 vereist. De huidige emissiereductieverbintenissen blijven echter ver achter bij die ambitie. Als er niets verandert, leidt dat wereldwijd tot een gemiddelde temperatuurstijging van 2,7°C en steeds extremere weersomstandigheden.

Er is dus veel meer ambitie nodig om de 1,5°C-doelstelling te kunnen halen. De huidige toezeggingen schieten vaak tekort. Dat komt omdat ze gebaseerd zijn op de perceptie van wat kan worden bereikt in de context van de huidige klimaatoplossingen en -technologieën. De hub beoogt de vertaling van toezeggingen en beloften in vraag naar klimaat- en duurzaamheidsoplossingen te ondersteunen, zodat innovatieve oplossingen kunnen worden geïdentificeerd of ontwikkeld en effectief geïmplementeerd. Innovatieve oplossingen die verder gaan dan de huidige oplossingen betekenen dat toezeggingen en verbintenissen aanzienlijk ambitieuzer kunnen worden.

Wat doet de hub?

De hub is een digitaal platform dat databases bevat met gegevens over zowel de vraag naar als de oplossingen, instrumenten om de impact van klimaatmaatregelen te bepalen en een ruimte om de financiering van klimaatoplossingen te vergemakkelijken. Het laat de dagelijkse behoeften van mensen zien, zoals mobiliteit, toegang tot goederen en diensten, en sociale verbondenheid. De hub stimuleert vervolgens de ontwikkeling van innovatieve klimaatvriendelijke oplossingen die verder gaan dan standaardoplossingen, zoals auto’s of conventionele energie. Zonder zich te richten op één enkele oplossing op zich.

Winkelen

In plaats van zich alleen te richten op de ontwikkeling van EV-auto’s, bevordert de hub bijvoorbeeld klimaatinnovaties die de noodzaak van een auto in de eerste plaats ter discussie stellen. De hub zal opties onderzoeken voor het ontwerp van compacte en complete steden die verbonden zijn met koolstofarm openbaar vervoer dat de behoefte aan mobiliteit zal verminderen. Het zal zelfs nog een stap verder gaan en mobiliteit als een noodzaak om toegang te hebben tot producten en diensten ter discussie stellen. Er zullen bijvoorbeeld oplossingen worden ontwikkeld die het verplaatsen naar een product of dienst vervangen, net zoals online winkelen al deels het fysieke winkelen heeft vervangen.

Deze oplossingen maken een grotere ambitie op het gebied van klimaatactie mogelijk. Het kan worden afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. De door het platform geboden oplossingen worden met elkaar geïntegreerd tot een cluster van oplossingen. Deze kunnen technologieën, beleid en regelgeving, bedrijfsmodellen en financieringsinstrumenten omvatten die een holistische aanpak weerspiegelen.

De hub krijgt een fysiek paviljoen op de COP26.
Lees meer IO-artikelen over COP26 via deze link.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag