AI generated image of the European Energy Index
Author profile picture

Bedrijven maken gebruik van AI om hun doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid aanzienlijk te verbeteren. Door enorme hoeveelheden energiegegevens vast te leggen en te analyseren, bieden AI-tools organisaties inzicht in hun energieverbruik, waarbij de aandacht wordt gevestigd op verspilling en potentiële verbeteringen. Deze AI-gestuurde systemen hebben al substantiële resultaten laten zien en het energieverbruik met gemiddeld 30% verminderd. AI-tools helpen bedrijven bij het naleven van duurzaamheidsnormen in hun lease- en vastgoedportefeuilles en maken het gemakkelijker om een ‘groene scorekaart’ te maken om te voldoen aan benchmarks voor duurzaamheid. Nu energiebeheer een belangrijk aandachtspunt is voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, is het potentieel van AI om dit gebied te transformeren niet alleen gunstig voor kostenbesparing en duurzaamheid, maar kan het ook van cruciaal belang zijn bij het beperken van bedrijfsrisico’s.

  • AI stimuleert de energietransitie door de energie-efficiëntie van bedrijven te verbeteren via gegevensanalyse.
  • De rol van AI in energiebeheer gaat verder dan alleen verbruiksanalyses en maakt het mogelijk om ‘groene scorekaarten’ te maken voor het beoordelen en naleven van milieunormen in gebouwen.
  • Voorbeelden uit de praktijk, zoals de AI-initiatieven van Vistra, laten het potentieel van AI zien om de energie-efficiëntie te verbeteren, wat leidt tot kostenbesparingen, vermindering van CO2-uitstoot en innovatie in de volatiele energiemarkt.

AI: een belangrijke speler in energiebeheer

Verenigd Koninkrijk beschouwt bijna tweederde van de bedrijven energie als hun grootste risico, op de voet gevolgd door duurzaamheid en doelstellingen voor energieneutraliteit. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, wenden organisaties zich tot AI-gestuurde softwaretools. Deze tools, die in staat zijn om enorme hoeveelheden energiegegevens vast te leggen en te analyseren, blijken baanbrekend te zijn in de energiesector.

Met AI-technologie kunnen organisaties volledig inzicht krijgen in hun energieverbruik. Door energieverspilling te identificeren, kunnen organisaties actie ondernemen om deze aan te pakken. De AI-gestuurde systemen hebben al geleid tot aanzienlijke reducties in energieverbruik, met een gemiddeld resultaat van 30%. Dit draagt niet alleen bij aan kostenbesparing, maar helpt bedrijven ook om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

AI en de groene scorekaart

De rol van AI stopt niet bij de analyse van energieverbruik. AI-gestuurde oplossingen voor contractintelligentie kunnen gegevens uit huurcontracten en andere documenten snel scannen en ordenen, waardoor tijd en middelen worden bespaard. Dit vergemakkelijkt het maken van een ‘groene scorekaart’. De scorekaart beoordeelt de milieuduurzaamheidsnormen voor elk beheerd pand en helpt organisaties te voldoen aan duurzaamheidsnormen voor hun lease- en vastgoedportefeuilles.

Dergelijke AI-enabled energiebeheersystemen maken duurzaamheid niet alleen beter haalbaar, maar dragen ook bij aan een betere corporate citizenship. Ze bevorderen slimmere besluitvorming door bruikbare inzichten te bieden die bedrijven helpen bij zowel duurzaamheid als kostenreductie.

AI initiatieven: veelbelovende resultaten

Toepassingen van deze AI-initiatieven hebben veelbelovende resultaten opgeleverd. Een opmerkelijk voorbeeld is de AI-transformatie van Vistra. Het bedrijf werkte samen met het QuantumBlack AI-team van McKinsey om een HRO (Heat Rate Optimizer) te implementeren die wordt aangedreven door AI. De HRO gebruikte een meerlagig neuraal netwerkmodel om de thermische efficiëntie van de fabriek te optimaliseren. Het resultaat was een verbetering van de efficiëntie met meer dan 2%, wat resulteerde in $4,5 miljoen aan besparingen per jaar en 340.000 ton koolstofvermindering. Na dit succes rolde Vistra de HRO uit naar 67 stroomopwekkingseenheden in 26 fabrieken, met een gemiddelde efficiëntieverbetering van 1% en meer dan $ 23 miljoen aan besparingen.

De AI-initiatieven van Vistra hebben geleid tot een vermindering van ongeveer 1,6 miljoen ton koolstof per jaar. Dit komt overeen met de compensatie van de uitstoot van een kolencentrale van 500 megawatt. Door middel van AI wil Vistra $250 tot $300 miljoen aan potentiële EBITDA realiseren en twee miljoen ton koolstofvermindering per jaar bereiken. Deze initiatieven tonen het enorme potentieel van AI in de energiesector en de rol die het speelt bij het aanjagen van de volgende innovatiegolf.

Wispelturige energiemarkt

Ondanks de veelbelovende vooruitgang maken bedrijven zich zorgen over de kosten om netto nul te bereiken en de effectiviteit van overheidsprogramma’s zoals het Energy Bills Discount Scheme (EBDS). Om in deze volatiele energiemarkt te kunnen navigeren, hebben bedrijven proactieve energiestrategieën en een grondig begrip van energiegegevens nodig. AI-tools kunnen de nodige inzichten verschaffen en helpen bij het beheren van energierisico’s.

Bedrijven nemen maatregelen zoals energie-efficiëntie, opwekking op locatie en investeringen in hernieuwbare technologieën om energierisico’s te beheersen. AI kan deze maatregelen verbeteren door nauwkeurige gegevensanalyse. Zo kan het gebruik van AI om de opbrengst en betrouwbaarheid van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en batterijen te optimaliseren, leiden tot verdere efficiëntieverbeteringen.

Toekomst van AI in energiebeheer

De toekomst van AI in energiebeheer ziet er veelbelovend uit. Zoals bedrijven als Vistra hebben aangetoond, heeft AI het potentieel om de efficiëntie, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid aanzienlijk te verbeteren. Bovendien zijn AI-gestuurde oplossingen niet beperkt tot traditionele energiecentrales. Ze kunnen worden uitgebreid naar andere gebieden, zoals de opwekking van hernieuwbare energie en opslag.

De succesvolle implementatie van AI-oplossingen vereist echter een cultuur van voortdurende verbetering, de ontwikkeling van talent en een strategie om waarde te creëren en emissiereductiedoelen te bereiken. Naarmate bedrijven het potentieel van AI in energiebeheer blijven onderzoeken, kunnen we meer innovatieve oplossingen verwachten die de grenzen verleggen van wat momenteel haalbaar is.