Image; Pixabay
Author profile picture

Wetenschappers hebben een eeuw milieugeschiedenis ontleed met behulp van een nieuwe ‘biodiversiteitstijdmachine’. Deze baanbrekende AI-gestuurde technologie werd gebruikt om een honderd jaar oude bibliotheek met gegevens van een Deens meer te analyseren, waarbij vervuilingsniveaus, extreme weersomstandigheden en temperatuurstijgingen aan het licht kwamen. Het onderzoek ontdekte dat insecticiden, fungiciden en stijgende temperaturen de grootste boosdoeners waren bij het beschadigen van de biodiversiteit.

  • Wetenschappers gebruikten een AI-gestuurde “biodiversiteitstijdmachine” om een eeuw aan milieugegevens te analyseren;
  • Uit het onderzoek bleek dat insecticiden, fungiciden en stijgende temperaturen belangrijke factoren waren bij het beschadigen van de biodiversiteit;
  • In de afgelopen 20 jaar heeft een afname van agrarisch landgebruik geleid tot een verbeterde waterkwaliteit en een toegenomen biodiversiteit.

Een AI-lens op milieugeschiedenis

Het onderzoeksteam, onder leiding van professor Luisa Orsini van de Universiteit van Birmingham, gebruikte kunstmatige intelligentie om een honderd jaar oude bibliotheek met gegevens over biodiversiteit, vervuiling en klimaatverandering van een zoetwatermeer in Denemarken te reconstrueren. Deze AI-analyse, of de ‘biodiversiteitstijdmachine’, heeft een indrukwekkend inzicht gegeven in de milieuveranderingen van de afgelopen eeuw.

De AI-gestuurde technologie wist biologische gegevens in het sediment van het meer te analyseren, waardoor het in feite een tijdcapsule van de milieugeschiedenis werd. Hieruit bleek dat insecticiden en fungiciden, samen met de stijgende minimumtemperaturen, de belangrijkste vervuilers waren die de biodiversiteit schade toebrachten. Deze bevindingen benadrukken de significante impact die menselijke activiteiten en klimaatverandering hebben gehad op onze ecosystemen.

Een sedimentarchief van 100 jaar werd bemonsterd uit het Ringmeer in Denemarken en gedateerd met radio-isotopen. Afbeelding: Universiteit van Birmingham.

Herstel en verlies van biodiversiteit

Naast de alarmerende bevindingen was er ook een sprankje hoop. De AI-analyse onthulde dat de waterkwaliteit van het meer de afgelopen twintig jaar begon te verbeteren door een afname in het gebruik van landbouwgrond. Dit leidde tot een toename van de algehele biodiversiteit, wat duidt op een mogelijke herstelperiode voor het ecosysteem van het meer. De onderzoekers wezen er echter op dat dit herstel de biodiversiteit niet terugbracht naar de oorspronkelijke staat, wat van invloed zou kunnen zijn op de levering van specifieke ecosysteemdiensten.

Hoofdauteur Niamh Eastwood waarschuwt verder dat het verlies aan biodiversiteit als gevolg van vervuiling en opwarming van het water onomkeerbaar kan zijn. Dit herinnert ons er sterk aan dat, hoewel verbeteringen veelbelovend zijn, ze misschien niet genoeg zijn om de reeds aangerichte schade ongedaan te maken.

Toekomstige toepassingen van AI in biodiversiteitsstudies

Ondanks de uitdagende bevindingen toonde het onderzoek ook de waarde aan van deze op AI gebaseerde benadering voor het begrijpen van biodiversiteit. De technologie heeft het potentieel om de regulering van verontreinigende stoffen en het prioriteren van natuurbehoud te sturen en kan een essentieel hulpmiddel zijn bij onze inspanningen om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren.

De onderzoekers zijn ook van plan om hun AI-analyse uit te breiden naar andere meren in Engeland en Wales. Dit zal helpen om meer inzicht te krijgen in de invloed van vervuiling en klimaatverandering op de biodiversiteit in meren in het hele land en mogelijk zelfs wereldwijd.