© Pixabay

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft vandaag een nieuwe studie naar buiten gebracht waarin de inefficiënties van de kunststofwaardeketen en de oplossingen daarvoor worden geanalyseerd. In het rapport staan twee belangrijke bevindingen. Plastic verpakkingen leveren de grootste bijdrage aan het plastic afvalprobleem. En 25 bedrijven zijn verantwoordelijk voor de helft van de wereldwijde plasticproductie, aldus de EIB in een persbericht.

De productie van plastic, de snelle consumptie en de wijdverspreide lozing in de natuurlijke omgeving – zowel op het land als in zee – is de afgelopen 70 jaar exponentieel gestegen. De implementatie van een volledig circulaire economie op het gebied van kunststoffen is essentieel gezien de steeds toenemende complexiteit van de onderliggende verbindingen.

25 bedrijven

Wereldwijd bestaan er meer dan 500 kunststofproducenten. Uit de studie blijkt echter dat slechts 25 bedrijven de markt domineren, met een marktaandeel van 50 procent van de totale wereldwijde kunststofproductie. Veel van deze bedrijven zijn multinationals met productiefaciliteiten verspreid over de hele wereld.

Plastic verpakkingen

Plastic verpakkingen leveren de grootste bijdrage aan het plastic afvalprobleem. Volgens de studie wordt 98 procent van de plastic verpakkingen geproduceerd uit nieuwe grondstoffen. Een goed functionerende markt voor gerecycleerd granulaat bestaat nog nauwelijks.

De investeringskloof moet worden gedicht

In de mondiale context presteert de Europese Unie relatief goed bij het aanpakken van de verontreiniging door kunststofafval en heeft zij zichzelf ambitieuze doelen gesteld in het kader van de Europese strategie voor kunststoffen. Niettemin wordt in het verslag vastgesteld dat een investeringsgat van 6,7-8,6 miljard euro moet worden gedicht om de door Europa toegezegde doelstelling te bereiken om tegen 2025 elk jaar 10 miljoen ton (Mt) kunststofrecyclaten in eindproducten op de EU-markt te brengen. De verwezenlijking van deze doelstellingen vereist aanzienlijke investeringen en een betrouwbare eindmarkt voor de gerecycleerde inhoud. De grootste lacunes in sortering en recycling worden vastgesteld in met name Midden- en Oost-Europa en Zuidoost-Europa.

Gezien de complexiteit van de waardeketen voor kunststoffen zijn voor veel van de noodzakelijke verbeteringen beleidsmaatregelen nodig in combinatie met gerichte financiële instrumenten. Tot de beleidsaanbevelingen van de studie behoren wetgevingsmaatregelen om moeilijk te recyclen kunststofverpakkingen aan te pakken, beperkingen voor samengestelde verpakkingen (zoals verpakkingen waarin papier en kunststof worden gecombineerd) en het opleggen van quota voor recycling, terwijl bewustmakingscampagnes voor het publiek worden gestimuleerd.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag