Green Energy Mill, High Tech Campus Eindhoven, 2021. © Bart van Overbeeke
Author profile picture

Tussen 1997 en 2021 werden meer dan 750.000 uitvindingen voor schone en duurzame technologieën gepubliceerd, samen goed voor bijna 12% van de uitvindingen in deze periode. Dat staat te lezen in het meest recente rapport van het EOB-EIB, getiteld “Financing and commercialisation of cleantech innovation”. Tussen 2016 en 2021 groeide het aantal uitvindingen op het gebied van schone technologieën met 33%. Alleen al in 2021 waren er bijna 55.000 geregistreerde uitvindingen.

Het rapport bevat ook een uitgebreid overzicht van de belangrijkste innovatoren op het gebied van cleantech, en laat zien welke activiteiten zij hebben ondernomen op het vlak van schone en duurzame technologieën, en welke ondersteuning deze partijen nodig hebben om hun uitvindingen op de markt te brengen.

EOB-president António Campinos: “Het rapport is een welkom positief geluid in deze tijden van recordtemperaturen en steeds urgenter wordende duurzame ontwikkelingsdoelen. Een sterke groei van schone en duurzame technologieën is de sleutel tot een betere toekomst. Maar hoewel het bemoedigend is om te zien dat uitvinders uit de EU een voortrekkersrol innemen op het gebied van groene technologie-octrooien, is het tegelijkertijd van groot belang dat de wereldwijde samenwerking op het vlak van intellectueel eigendom zich verder blijft verdiepen.”

Volgens EIB-voorzitter Nadia Calviño loopt Europa voorop op het gebied van cleantech-innovatie. “Een goed functionerende interne markt in de Europese Unie is een belangrijke aanjager in het verder opschalen hiervan. De EIB Group zet zich in om het concurrerend vermogen van Europa te ondersteunen door te investeren in netto-nul-technologieën en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Door durfkapitaal en strategische financiering te verstrekken aan cleantech-innovatoren bevorderen we de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde technologieën die zullen bijdragen aan een groenere en eerlijkere groei en een duurzame toekomst.”

Innovatierace

Tussen 2017 en 2021 leverden EU-lidstaten wereldwijd 27% van de hoogwaardige cleantech-uitvindingen, gemeten naar het aantal internationale octrooifamilies (international patent families, IPFs). Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vormen hierbij de top van de regionale bijdragers. Wereldwijd gezien blijven Japan, de Verenigde Staten en China belangrijke spelers, waar met name de Chinese cleantech-sector in de afgelopen jaren een sterke groei vertoonde.

Meer dan 70% van de bedrijven die schone en duurzame technologieën octrooieerden in de EU, hebben minder dan 5.000 werknemers. En hoewel 29% van deze bedrijven hun nationale markt momenteel prioriteit geven, beschouwt 61% de EU als de belangrijkste toekomstige markt. Micro- en kleine cleantech-innovatoren beschouwen toegang tot financiering als de belangrijkste drempel voor hun activiteiten.

Koolstofarm

Schone en duurzame technologieën beslaan een breed scala aan oplossingen gericht op het verbeteren van energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame bronnen, het verminderen van afval en vervuiling, en het beperken van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Koolstofarme energietechnologieën staan bovenaan. Schone mobiliteitsoplossingen staan op de tweede plaats, op de voet gevolgd door kunststofalternatieven, waar ook een aanzienlijk aantal octrooiaanvragen te zien is. Technologieën voor schone productie, bouw, ICT en klimaatadaptatie vertonen ook een sterke toename van octrooiactiviteiten, met uiteenlopende groeitrajecten in de verschillende sectoren.

Start-ups

Afgelopen najaar lanceerde het EOB de Deep Tech Finder, een tool die de bedrijfsprofielen van ca. 9.000 investeringsklare Europese start-ups combineert met informatie uit hun octrooiportfolio’s. De Deep Tech Finder heeft meer dan een tiental filters voor de verschillende duurzame technologieën gekoppeld aan ongeveer 300 van zo’n eerdergenoemde, en maakt het zo gemakkelijker voor investeerders om veelbelovende start-ups te vinden en andersom.