© Bart van Overbeeke, TU/e
Author profile picture

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) streeft naar meer ondernemers op de universiteit. Zij zorgen er immers voor dat fundamenteel onderzoek wordt toegepast in de ‘echte’ wereld. Het beschermen van kennis door middel van intellectueel eigendom is belangrijk, want deze kennis heeft de potentie om de maatschappij te verbeteren, of is de basis voor een spin-off. Het helpt bijvoorbeeld ook om investeerders aan te trekken.

Waarom dit belangrijk is:

Vaak wordt het over het hoofd gezien, maar intellectueel eigendom is een belangrijk onderdeel van innovatie. Het zorgt ervoor dat onderzoek van de universiteit in de maatschappij kan worden toegepast.

Intellectueel eigendom (IE) verwijst naar creaties van de geest, zoals uitvindingen, ontwerpen en literaire en artistieke werken. IE wordt wettelijk beschermd door handelsmerken, patenten en auteursrechten. Het zorgt ervoor dat makers erkenning en rechten verkrijgen. Het is een belangrijk onderdeel van het innovatieproces.

Ook bij The Gate, de regionale helpdesk voor deep-tech startups in de Brainportregio, is IE topprioriteit. The Gate is gevestigd op de campus van de TU/e en biedt verschillende diensten aan aspirant-ondernemers. Zo heeft The Gate ook een groep IE-ondersteunende experts om TU/e-wetenschappers te begeleiden bij het navigeren door het landschap van IE-bescherming. Nataša Maršić, Anna Wetzels en Suki Sandhu – alledrie hebben ze veel ervaring met IE binnen de academische wereld – zijn de drie IE-managers.

“IE is een van die dingen waar je als uitvinder of startup geen geld voor hebt, en ook niet over nadenkt. Toen ik voor een multinational werkte, zag ik veel startup-overnames mislukken omdat hun IE niet op orde was. Het mag geen bijzaak of toeval zijn. Het moet deel uitmaken van de bedrijfsstrategie van een startup”, benadrukt Wetzels.

Van lab naar de echte wereld

Wetenschappers van de TU/e kunnen een uitvinding voorleggen aan The Gate om het proces te starten. Hier beoordelen managers de originaliteit en inventiviteit van de uitvinding voor octrooien, terwijl business developers de zakelijke kansen evalueren.

Tegelijkertijd evalueert een van de business developers de business case voor de uitvinding. Zij bepalen of we het IE in licentie geven, of overdragen aan een industriële partner of dat er een TU/e spin-off bedrijf wordt opgericht, legt Sandhu uit.

Na deze stap begint het volgende proces, waarbij de innovatie verder wordt ontwikkeld. Dit kan onder andere inhouden: het aanvragen van octrooien, het verkrijgen van modelbescherming en het identificeren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en soms ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie (mogelijke handelsgeheimen). De uitvinders zijn altijd betrokken bij de ontwikkeling van het product.

Een vertrouwensrelatie

Er moet nog veel gedaan worden om ondernemers bewust te maken van de voordelen van intellectuele eigendomsbescherming. Daarom houden de IE-managers van The Gate regelmatig workshops en informatieve events om het bewustzijn rondom het onderwerp te vergroten. De managers brengen daarnaast veel tijd door in de universiteitslaboratoria, niet alleen om nieuw onderzoek tot leven te zien komen, maar ook om een band op te bouwen met wetenschappers en hen zoveel mogelijk te informeren over IE.

“Vooral aan het begin van hun carrière maken wetenschappers zich zorgen dat het proces van octrooibescherming hun carrière in de weg staat,” legt Maršić uit. “Dan is het aan ons om hen zorgvuldig uit te leggen dat het belangrijk is om de octrooiaanvraag in te dienen voordat ze hun onderzoeksresultaten openbaar maken. Daarna kunnen ze de resultaten publiceren in wetenschappelijke tijdschriften, hun werk presenteren op conferenties of hun proefschrift verdedigen. Een essentieel onderdeel van ons werk is het opbouwen van een vertrouwensrelatie.”

IE versterkt onderzoek

Het IE-team wil in een vroeg stadium bij het creatieve proces worden betrokken. Ze helpen niet alleen bij kennisvalorisatie, maar ook bij onderzoek. “Bijvoorbeeld, een onderzoeker kan zijn werk aanpassen op basis van de octrooikennis die we ontdekken bij de beoordeling van een uitvinding. Onze ervaring leert dat kennis van relevante octrooien het werk van TU/e-onderzoekers verbetert, zegt Wetzels.

Voor academici kan de expertise van IE-advocaten een grote impact hebben. “Als voormalig wetenschapper vind ik het waardevol dat een IE-advocaat onderzoekers helpt bij het opstellen van een mogelijke openbaarmaking van een uitvinding. Een wetenschapper wordt uitgedaagd op inventiviteit, om verschillen met de stand van de techniek en andere aspecten te zien waar men misschien niet aan gedacht heeft,” benadrukt Luca Zappaterra, een voormalig onderzoeker en nu business developer bij het Center for Wireless Technology Eindhoven (CWTe) van de TU/e.

Het belang van beslissen

Of een uitvinding de basis legt voor een nieuw bedrijf, wordt per geval bepaald. De TU/e gaat bij hun industriële partners na of zij die uitvinding op korte termijn kunnen commercialiseren. Daarnaast bepaalt het team of er een TU/e-spinoff moet worden opgericht om producten verder te ontwikkelen, waarna een industriële partner kan inspringen en dat bedrijf kan overnemen. Het draait allemaal om beslissingen nemen en intellectuele eigendomsactiva creëren om die beslissingen te ondersteunen.

Kortom: IE-managers spelen een cruciale rol bij het bevorderen van innovatie. “IE-managers en onderzoekers zijn beide een integraal onderdeel van het onderzoeks- en innovatieproces. We laten wetenschappers zien dat onderzoek en valorisatie niet beperkt blijven tot het laboratorium en publiceren. Onderzoek kan daadwerkelijk de maatschappij verbeteren, het leven van zieke patiënten of kinderen kan erdoor worden verrijkt. Ik denk dat we de omvang van de rol van IE in het ondersteunen van kennis, die ons naar nieuwe hoogten kan brengen, onderschatten,” concludeert Sandhu.

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen The Gate en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier