AI Innovation Center
Author profile picture

Het was een volle zaal voor de dubbele lezing AI Patent Insights: Securing Future Innovations in het AI Innovation Center deze week. Bart Jan Niestadt van V.O. Patents & Trademarks en Twan Uijttewaal van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kwamen samen voor een kennissessie over intellectueel eigendom met een speciale nadruk op AI. Vandaag duiken we in de lezing van Twan Uijttewaal. Morgen richten we ons op Bart Jan Niestadt.

Waarom is dit relevant?

Voor startende ondernemingen hebben eigendomsrechten meestal niet de hoogste prioriteit. Toch kan het lonend zijn om daar goed over na te denken. Twan Uijttewaal van RVO legt uit waarom.

In het steeds veranderende landschap van technologie en innovatie is het begrijpen van de nuances van intellectuele eigendomsrechten niet alleen een juridische noodzaak; het is ook strategisch van belang, legde Uijttewaal uit. Nu het digitale tijdperk ons blijft verrassen met nieuwe ontwikkelingen, is het belang van IP (Intellectual Property, intellectueel eigendom) voor het beschermen van innovaties, het aantrekken van investeringen en het behouden van de concurrentiepositie op de markt nog nooit zo groot geweest.

Waarom IP belangrijk is: verder dan wettelijke bescherming

IP-rechten vormen de basis voor het stimuleren van innovatie en concurrentievermogen. Ze stellen uitvinders en makers in staat om hun uitvindingen, merkidentiteiten en creatieve werken te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, zodat hun vindingrijkheid wordt beloond en hun marktpositie wordt veiliggesteld. Deze bescherming gaat over het behoud van exclusiviteit en het stimuleren van verdere innovatie en investeringen in nieuwe ideeën. Voor zowel startende als gevestigde bedrijven kan een robuuste IP-strategie investeerders aantrekken door de risico’s te verlagen en het unieke karakter van hun producten of diensten te behouden.

Twan Uijttewaal, RVO
Twan Uijttewaal, RVO

Het spectrum van IP

Inzicht in de verschillende soorten IP-rechten is cruciaal om er effectief gebruik van te kunnen maken. Deze rechten variëren van octrooien of patenten, die technische uitvindingen beschermen en publiek geregistreerd zijn, tot auteursrechten en bedrijfsgeheimen, die creatieve werken en vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschermen zonder dat registratie nodig is.

  • Octrooien zijn essentieel voor technische innovaties en vereisen nieuwheid, inventiviteit en toepasbaarheid. Ze zijn vooral van vitaal belang in industrieën waar technologische vooruitgang snel gaat en waar veel geïnvesteerd wordt, zoals in de auto-industrie, waar één enkele auto een groot aantal patenten kan bevatten.
  • Handelsmerken beschermen de merkidentiteit en zorgen ervoor dat consumenten onderscheid kunnen maken tussen de talloze producten en diensten op de markt. Deze bescherming gaat verder dan logo’s en namen en omvat ook geluiden en kleuren die met een merk worden geassocieerd.
  • Ontwerprechten hebben betrekking op de esthetische aspecten van producten, waaronder hun vorm, kleur en materiaal. Op het gebied van technologie kan dit zich uitstrekken tot grafische gebruikersinterfaces, waardoor bescherming wordt geboden voor onderscheidende gebruikerservaringen.
  • Auteursrechten beschermen automatisch originele creatieve werken, variërend van literatuur tot softwarecode, en benadrukken de originaliteit en persoonlijke touch van de maker.
  • Bedrijfsgeheimen nemen een unieke positie in en beschermen waardevolle bedrijfsinformatie die een bedrijf een concurrentievoordeel geeft. Hoewel ze niet formeel geregistreerd zijn, is het behoud van hun vertrouwelijkheid cruciaal voor hun blijvende bescherming.

In sommige gevallen, zegt Uijttewaal, kunnen bedrijfsgeheimen voordeliger voor je zijn omdat je je ideeën veel langer geheim kunt houden. “En voordat je kiest voor een octrooi, is het goed om te bedenken dat als een partij naar je octrooipublicatie zou kijken en dat zou gaan toepassen in hun eigen product of dienst, of je er dan eigenlijk wel achter zou kunnen komen dat ze jouw technologie hebben gebruikt, dat ze hebben geleerd van het octrooi?”

IP-strategie: een zakelijke noodzaak

Het opnemen van IP-overwegingen in de bedrijfsstrategie is niet slechts een juridische exercitie, maar een fundamenteel aspect van concurrentiepositionering en innovatiemanagement. Dit omvat het veiligstellen van IP-rechten en het begrijpen van het landschap waarin een bedrijf actief is. “Espacenet van het Europees Octrooibureau biedt bijvoorbeeld informatie over bestaande octrooien en geeft inzicht in opkomende technologieën, potentiële concurrenten en samenwerkingsmogelijkheden.”

Uijttewaal adviseert innovators om goed te kijken naar alle patenten op Espacenet. “Je ziet duidelijke trends, de industrieën of gebieden die sneller bewegen dan andere. Je kunt er veel informatie uit halen. Bijvoorbeeld om nieuwe ontwikkelingen te identificeren voordat ze op de markt komen. Of misschien had je een blokkade in je ontwikkeling en denk je: nou, misschien heeft iemand anders dit probleem vóór mij al opgelost. Misschien vind je de technische details in de octrooipublicatie. En misschien kun je zelfs concurrenten of potentiële partners om mee samen te werken identificeren.”

IP-bewustzijn en educatie

De inzet van RVO voor IP-educatie en -bewustzijn laat het belang zien van goed geïnformeerde IP-strategieën voor ondernemers. Uijttewaal: “Door de verschillende vormen van IP te begrijpen, de implicaties ervan en hoe ze te beschermen, kunnen innovators hun uitvindingen, creatieve werken en merkidentiteiten veiligstellen. Dit beschermt niet alleen hun eigen belangen, maar draagt ook bij aan een levendig ecosysteem van innovatie en concurrentie.”

Bij de afronding van zijn verhaal benadrukt Uijttewaal dat patenten zinvol moeten zijn voor je bedrijfsstrategie. “Je moet dus nadenken over de wenselijkheid op verschillende technische gebieden. Zijn je concurrenten actief? Heb je het misschien nodig om investeerders aan te trekken of is het zelfs vereist door sommige investeerders? Dat is iets wat we vaak horen. Uiteindelijk is het een investering in zowel tijd als geld. Je moet je dus altijd afvragen: gaat dit patent zichzelf terugbetalen?”

Lees hier deel twee van dit tweeluik.

Meer weten? Neem gerust contact op met Twan of een van zijn collega’s over intellectueel eigendom of octrooien.