TNO doet in een whitepaper een aantal suggesties om op korte termijn een consistente vergroening van het wagenpark te stimuleren met direct rendement voor de luchtkwaliteit en klimaat. Ze zijn makkelijker te implementeren dan bijvoorbeeld betalen naar gebruik en hebben eerder milieuresultaat dan alleen focus op elektrificatie van het wagenpark. 

Met het huidig fiscaal stelsel vergroent het Nederlandse wagenpark minder dan beoogd, zo stelt TNO. Schone, maar voor de tweedehands markt te dure auto’s verlaten het land en viezere komen er via import voor terug. Daarnaast worden diesel personenauto’s vervangen door viezere diesel bestelauto’s met 50 procent meer CO2 uitstoot per kilometer.

Download hier het whitepaper

TNO doet de suggesties op basis van jaren onderzoek in opdracht van de overheid naar de milieugevolgen van het Nederlandse autobelastingstelsel, verkeersemissies in de praktijk en de daarmee samenhangende prognoses voor de luchtkwaliteit. Daaruit blijkt een zorgelijke trend die lijkt samen te hangen met eenzijdige beleidsfocus op elektrificatie van nieuwe auto’s, die –zo is de aanname- over het hele wagenpark op de weg effect zou moeten hebben.

Verstoring van de tweedehandsmarkt

Uit de white paper “Schoon wagenpark vraagt om méér naast ‘stekkersubsidie’” blijkt op basis van nieuwe, met cijfers onderbouwde, informatie dat het eenzijdig stimuleren van de verkoop van nieuwe schone auto’s leidt tot een verstoring van de tweedehandsmarkt.

Lees hier het persbericht over het whitepaper.

Na een korte gebruiksperiode (vaak lease) verdwijnen een derde tot de helft van deze gesubsidieerde schone auto’s naar het buitenland, omdat ze te duur zijn voor de Nederlandse occasionkoper. Die haalt zijn jonge, goedkopere, maar vaak minder schone tweedehandsauto liever uit het buitenland. 

Ook oudere, meer vervuilende modellen worden vaker geïmporteerd als betaalbaar vervoermiddel. Tot slot pakt ook de gunstige fiscale behandeling van dieselbestelauto’s toch ongunstig uit voor ons milieu (geen bijtelling, andere grondslag BPM, maar wel aftrekbare kosten, lagere MRB-tarieven).

Belangrijk is dat groene nieuw verkochte voertuigen meer dan nu verschillende generaties beschikbaar blijven voor de Nederlandse tweedehands markt en niet meteen naar het buitenland verdwijnen omdat ze te duur zijn voor binnenlandse tweedehands verkoop. Ook moet de import van schone voertuigen worden gestimuleerd. Daarmee verjongt het wagenpark en verbetert de luchtkwaliteit.

Suggesties

De beoogde milieueffecten van Autobelastingen lekken op dit moment dus deels weg. Om dat op korte termijn te bestrijden geeft TNO een aantal suggesties die snel zouden kunnen worden doorgevoerd en die ook snel resultaat hebben voor de luchtkwaliteit. Essentie is een langer behoud van schone auto’s op de Nederlandse markt en op weg. TNO wijst op een direct verband tussen de voertuigmassa en praktijkemissies. Een lager gewicht en een jongere auto hangen sterk samen met een lagere CO2.

Ook interessant: Er valt veel klimaatwinst te behalen door een sneller verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag