Author profile picture

Hoe duurzaam is een elektrische auto? Het is een discussie die met enige regelmaat terugkeert, ook bij Innovation Origins (lees bijvoorbeeld hier). Het is evident dat een E-auto tijdens het rijden minder CO2 uitstoot en minder stikstofoxide dan een auto met verbrandingsmotor. Maar geldt dat ook voor de bouw en de sloop van een E-auto? Hoe klimaatneutraal is een elektrische auto als je weet dat de productie van accu’s erg energie-intensief is en een groot deel van de stroom waarop ze rijden uit kolencentrales komt?

Voor de Zweedse Chalmers University of Technology was het aanleiding nog eens diep in de materie te duiken. De conclusie is helder. Volgens onderzoeker Johannes Morfeldt zou het een goed idee zijn om zo snel mogelijk te komen met een verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor. Hoe sneller ze uit het verkeer verdwijnen, des te beter is het voor het klimaat. Het duurt immers ook jaren voordat een auto op de schroothoop belandt. Hoe groot de klimaatwinst is, hangt wel sterk af van de manier waarop de accu’s worden geproduceerd.

Minder energie

Er kan volgens Morfeldt niet worden ontkend dat er bij de accuproductie veel CO2 vrijkomt. Toch is de klimaatbalans over de hele levenscyclus van een E-auto nog altijd beter dan van een conventionele auto. Daar komt bij dat het energieprobleem waarschijnlijk van tijdelijke aard is. “Uit onze research naar de accutechnologie blijkt dat de gemiddelde emissies bij de productie van accu’s met ongeveer twee derde per kilowattuur kunnen dalen tot 2045.”

Morfeldt heeft vooral naar de situatie in Zweden gekeken, waar conventionele auto’s vanaf 2030 sowieso niet meer mogen worden verkocht. Als dat naar voren zou worden gehaald naar 2025 “dan zouden de levenscyclusemissies van het Zweedse wagenpark dalen van 14 miljoen ton koolstofdioxide in 2020 tot 3 à 5 miljoen ton tegen het jaar 2045. Het eindresultaat in 2045 zal afhangen van de mate waarin de accuproductie is verbeterd.”

EU-normen

Volgens Morfeldt is het beeld voor Zweden iets gunstiger dan voor andere Europese landen. Dat komt door het hoge aandeel groene stroom. Maar ook voor andere landen loont het om te kijken naar een tijdig verkoopverbod op diesel- en benzineauto’s.

Verder zal het steeds belangrijker worden om harde eisen te stellen aan de accuproductie. Morfeldt juicht wat dat betreft toe dat de EU nadenkt over gemeenschappelijke normen voor de fabricage van accu’s, onafhankelijk van of ze geproduceerd zijn in China, Polen of een ander land.