© Pixabay
Author profile picture

Als boven een snelweg de matrixborden beginnen te knipperen, weet de gemiddelde forens al wel hoe laat het is. File. De aangepaste maximum snelheid helpt echter de doorstroming te verbeteren. Indirect is er nog een effect van deze dynamische verkeersbeïnvloeding. Door de betere doorstroming van het verkeer is er ook minder uitstoot. Daarom begint er in Duitsland een proef waarbij milieugegevens worden betrokken bij de verkeersbeïnvloeding.

De luchtkwaliteit in de buurt van snelwegen is ook in Nederland voor verbetering vatbaar. Daarom wil de overheid in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat probleem aanpakken. Bijvoorbeeld door elektrisch rijden te stimuleren of alternatief vervoer aan te bieden. De kwaliteit van de lucht rond snelwegen is te vinden via deze link.

Milieu-impact verminderen

Volgens Duitse wetenschappers kan het integreren van milieugegevens bij de verkeersbeïnvloeding lawaai en vervuiling tegen gaan. Dat gaan ze nu onderzoeken in het “U-SARAH live”-project, dat wordt gecoördineerd door het Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Het nationale ministerie van Verkeer en Waterstaat financiert het project met bijna 1,1 miljoen euro.
“Het doel van deze studie is het optimaliseren en implementeren van een milieucontrolesysteem in een bestaand trajectcontrolesysteem om de milieu-impact op de beschouwde trajecten te verminderen”, legt professor Peter Vortisch, hoofd van het Instituut voor Transport van het KIT, uit.

“Met een in de loop van een voorstudie samen met partner Hessen Mobil ontwikkelde microscopische verkeersdoorstroommodel kunnen de effecten van het nieuw ontwikkelde milieucontrolesysteem worden gesimuleerd. Zo kan het controlesysteem dusdanig worden geoptimaliseerd dat zowel de verkeersdoorstroming als de milieueffecten in aanmerking worden genomen.”

Praktijktest onder reële omstandigheden

“In een praktijktest willen we het nieuwe besturingssysteem onder reële omstandigheden testen en evalueren”, zegt Matthias Glatz, projectmanager bij Hessen Mobil. EDI GmbH, een spin-off van het KIT, de gebruikt de uitgebreide verkeersgegevens om de reactie van de weggebruikers op dynamische snelheidslimieten te modelleren door middel van kunstmatige intelligentie (AI). “Op basis van deze gegevens zullen we een AI-gebaseerd acceptatiemodel en een voorspellingsmodel ontwikkelen als modules voor de aansturing van de SBA”, zegt Dr. Thomas Freudenmann, een van de oprichters en managing director van EDI GmbH. “Met deze modules wordt het bestaande besturingssysteem uitgebreid.

Verkeerssituatie inschatten

Het in “U-SARAH live” ontwikkelde simulatiemodel kan in de toekomst worden gebruikt voor kwaliteitsmanagement en optimalisering van routecontrolesystemen. De resultaten van het project zullen niet alleen ten goede komen aan de bevolking, de autoriteiten en de wetenschappelijke instellingen, maar ook aan alle fabrikanten van verkeersregelsystemen. “Dankzij de AI-gebaseerde aanpak kan de verkeerssituatie enkele minuten vooruit worden ingeschat en kan het verkeer nog beter worden gecontroleerd. De ontwikkeling op basis van simulatie maakt een eenvoudige integratie van de emissies in de controle van de trajecten mogelijk zonder hoge acquisitiekosten voor de meettechniek”, legt Sebastian Buck van het KIT-Instituut voor Vervoer uit.

Economische schade als gevolg van congestie verminderen

“Door de uitstoot te verminderen en de verkeersstroom te optimaliseren, kan de economische schade als gevolg van congestie en emissieoverschrijdingen worden verminderd”.
In alle stappen zal een binnen het project ontwikkeld analyseplatform helpen om de grote databestanden vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Het platform wordt via de datacloud van het verkeersministerie voor het publiek beschikbaar gesteld.