© Pixabay
Author profile picture

Vier verenigingen van Europese rechters ondernemen juridische stappen tegen de goedkeuring door de EU van het Poolse coronaherstelplan. Zij kondigden hun rechtszaak tegen de Raad van de EU aan in een verklaring.

In juni keurde de Raad van de Europese Unie het Poolse coronaherstelplan goed, dat bestaat uit 23,9 miljard euro aan subsidies en 11,5 miljard euro aan leningen. Polen heeft dit geld nog niet ontvangen, omdat er een geschil is over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in dat land.

Drie mijlpalen

De Raad van de EU heeft besloten de middelen voor Warschau vrij te geven als aan drie ‘mijlpalen’ wordt voldaan. Ten eerste: de tuchtkamer van het hooggerechtshof moet worden opgeheven en vervangen worden door een onafhankelijke rechtbank. Ten tweede: hervorming van de tuchtregeling. Ten derde: de nieuwe kamer moet de zaken beoordelen van de rechters die worden getroffen door de beslissingen van de tuchtkamer.

De Europese Vereniging van Rechters, Medel, de Internationale Vereniging van Rechters, en de Nederlandse Rechters voor Rechters gaven gisteren een verklaring uit waarin zij aankondigen de Raad van de EU over dit besluit voor de rechter te dagen.

“De vier Europese organisaties van rechters stellen dat deze mijlpalen niet voldoen aan wat nodig is om de onafhankelijkheid van rechters en de rechterlijke macht effectief te beschermen. Ook gaan ze voorbij aan de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU)”, aldus de verenigingen in de verklaring. 

Principes

De rechters verzoeken om nietigverklaring van het besluit van de Raad van de EU om de principiële arresten van het HvJEU over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht expliciet te maken. Volgens hen is het besluit van de Raad van de EU in strijd met een dergelijk beginsel. Er is geen sprake van onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging van die arresten. 

“Het doel van de rechtszaak is om het bovengenoemde beginsel vast te stellen en te voorkomen dat de Commissie besluit om de EU-middelen voor Polen te deblokkeren totdat de uitspraken van het HJEU volledig en volledig ten uitvoer zijn gelegd”, verklaarden de verenigingen.

Gisteravond stelde een woordvoerder van de Poolse regering tegenover persvertegenwoordigers dat de actie van de verenigingen van rechters geen rechtsgrondslag heeft. Bovendien bevestigde hij opnieuw de geldigheid van het besluit van de Raad.