Author profile picture

In zes afleveringen besteedt e52 aandacht aan “Het Zuidelijk Perspectief“: een onderzoek naar metropoolvorming in Nederland. De afgelopen maanden hebben Sebastian van Berkel, Jaap Modder, Jeroen Saris, Wouter Veldhuis en Sanneke van Wijk een groot aantal experts, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers gesproken om meer grip te krijgen op de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de ruimtelijke economische structuur van Randstad+Brainport. Op basis van deze gesprekken hebben zij vijf radicaal verschillende scenario’s uitgewerkt in mogelijke toekomstbeelden. Deze week laten we de vijf scenario’s zien, in tekst en verhelderende infografieken. Vandaag scenario 1: drie metropolen.

Hier de overige scenario’s

SCENARIO: Wie kijkt naar forensenstromen, woningmarkten en economische clusters ziet duidelijk drie metropoolregio’s met een sterk eigen profiel. Verder investeren in metropoolregionale netwerken zoals Randstadrail en Hoog Frequent Spoor is noodzakelijk om de drie regio’s door te laten groeien tot agglomerates met een eigen Daily Urban System. Vooral BrabantStad – met Brainport als kerngebied – heeft nog een grote inhaalslag te maken.

De kwaliteit en capaciteit van de verbindingen tussen de grote steden moet verbeterd worden en de dichtheid van de centra Eindhoven en Tilburg moet opgevoerd worden om attractieve metropolitane kwaliteit te kunnen bieden. De verbindingen tussen de metropoolregio’s zijn in dit scenario op orde, maar van secundair belang.

NB: Ieder scenario begint vanuit een onweerlegbaar feit dat vervolgens door extrapolatie wordt uitvergroot tot een mogelijke ontwikkelingsrichting. Daarmee is ieder scenario geënt op een aantal aspecten van de werkelijkheid, maar tegelijkertijd volstrekt hypothetisch.

scenario 1