Author profile picture

In zes afleveringen besteedt e52 aandacht aan “Het Zuidelijk Perspectief“: een onderzoek naar metropoolvorming in Nederland. De afgelopen maanden hebben Sebastian van Berkel, Jaap Modder, Jeroen Saris, Wouter Veldhuis en Sanneke van Wijk een groot aantal experts, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers gesproken om meer grip te krijgen op de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de ruimtelijke economische structuur van Randstad+Brainport. Op basis van deze gesprekken hebben zij vijf radicaal verschillende scenario’s uitgewerkt in mogelijke toekomstbeelden. Deze week laten we de vijf scenario’s zien, in tekst en verhelderende infografieken. Vandaag scenario 3: Capital City Region.

 

Hier de overige scenario’s

SCENARIO:  Amsterdam is de enige stad in Nederland met een internationaal hoog aangeschreven vestgingsklimaat en zal zich steeds meer ontwikkelen tot trekker van de Nederlandse economie. De Quality of Life behoort tot de beste ter wereld en de bereikbaarheid via Schiphol en de Internet Exchange is optimaal. Het is van cruciaal belang dat Amsterdam voorop blijf lopen in de War for Talent omdat bedrijven zich steeds vaker vestigen op plekken waar het grootste aanbod is van getalenteerd personeel.

Daarom zal de bevolkingsgroei zich concentreren in de metropoolregio Amsterdam (van Leiden tot Utrecht). Voor steden buiten deze metropoolregio ligt de focus op versterken van de aantrekkelijke binnenstedelijke milieus, want er zullen altjd mensen en bedrijven zijn die de prijs in de Amsterdamse regio te hoog vinden
en op zoek zijn naar een aantrekkelijk alternatief. De universiteitssteden hebben daarbij een natuurlijke voorsprong door de clustering van kennisinfrastructuur en talent.

NB: Ieder scenario begint vanuit een onweerlegbaar feit dat vervolgens door extrapolatie wordt uitvergroot tot een mogelijke ontwikkelingsrichting. Daarmee is ieder scenario geënt op een aantal aspecten van de werkelijkheid, maar tegelijkertijd volstrekt hypothetisch.

scenario3