Author profile picture

Minister Schultz van Haegen gaat in haar Mainport-beleid “volstrekt voorbij aan de zelfstandige, complementaire bijdrage van Brainport Eindhoven al economisch kerngebied in Nederland”. Om daar verandering in aan te brengen vragen de gemeente Eindhoven, de stichting Brainport en de provincie Brabant aan de Tweede-Kamerfracties om een debat met de minister over de positie van Eindhoven en Brainport. Een brief van drie kantjes met die strekking is vandaag richting Den Haag gegaan.


Lees ook: Uitgebleven erkenning van Brainport is onverstandig vanuit elk perspectief


 

Volgens de briefschrijvers stelt de reactie van van het kabinet om diverse redenen teleur. Vooral het achterwege laten van een inhoudelijke reactie op het voorstel van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) – het regeringsadviesorgaan dat wél pleitte voor een sterkere positie van Brainport – steekt de Brabanders. Dat daarbij ook wordt voorbijgegaan aan de urgentie van een en ander, maakt het in de ogen van Brainport alleen maar erger.

Brabant, Brainport en Eindhoven kijken in de brief alvast vooruit naar het nieuwe kabinet, maar willen ook voor de korte termijn al actie. De vaste Kamercommissies voor de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Binnenlandse Zaken wordt concreet gevraagd om in een debat met de minister aandacht te eisen voor een aantal concrete adviezen van de RLI. Daaronder:

  • een formele erkenning van Brainport als economisch kerngebied – inclusief de financiële consequenties,
  • een sturende rol in dit dossier voor de minister van EZ (in plaats van I&M),
  • een rol van het kabinet in de uitvoering van de Actie-agenda Brainport,
  • meer aandacht voor de noden van Brainport op het gebied van onderwijs, onderzoek, woon- en sociaal beleid,
  • meer geld voor onderzoeksprogramma’s en -faciliteiten.

Brainport benadrukt dat het zelf ook alles doet om zijn positie te versterken. “Maar dat is niet voldoende. Dat vergt structurele, generieke en gebiedsspecifieke investeringen en verankering in Rijksbeleid, niet alleen in Mainports maar met name ook in Brainport Eindhoven.” Alleen zo kan een internationale concurrentiepositie geborgd worden, aldus de briefschrijvers.