© HyGear
Author profile picture

De Universiteit Twente is een samenwerking aangegaan met Bright Renewables en HyGear om de eerste e-methanolfabriek in de Benelux te bouwen. E-methanol is een duurzaam alternatief voor conventionele brandstoffen voor zwaar transport, waaronder schepen en de luchtvaart. Project TANDEM (Towards Acceleration and Demonstration of E-Methanol) zal vier jaar lopen en moet in het derde kwartaal van 2025 de eerste partij hernieuwbare methanol produceren.

De samenwerking ontving een subsidie van €4 miljoen, de helft van het totale investeringsbedrag voor het project. De totale financiering van het project is afkomstig van een GroenVermogenNL subsidie, ondersteund door het Nationaal Groeifonds. Martin Bos, R&D Manager bij HoSt Group – waar zowel HyGear als Bright deel van uitmaken – benadrukte de nadruk van het project op procesintensificatie om de efficiëntie te verbeteren en de totale kosten te verlagen.

E-methanolproductie en netstabiliteit

De ontwikkeling van een methanolreactortechnologie door Bright Renewables vormt, samen met de bijdrage van HyGear van een 1,25 MW elektrolyzer die gebruik maakt van Proton Exchange Membrane (PEM) technologie, de kern van dit initiatief. Deze technologie is cruciaal voor de productie van waterstof, die vervolgens wordt gecombineerd met CO₂ van biologische oorsprong om E-methanol te produceren.

Een belangrijk voordeel van het E-methanol systeem is dat het de congestie van het elektriciteitsnet kan verminderen door overtollige hernieuwbare elektriciteit op te slaan. De productiefaciliteit, die naar verwachting 500 ton e-methanol per jaar zal produceren, zal gebruik maken van afgevangen CO₂ en lokaal geproduceerde zonne- en windenergie. Wim Brilman, professor aan de Universiteit Twente, benadrukt het belang van een dynamische werking, waardoor het systeem zich kan aanpassen aan de fluctuerende beschikbaarheid van hernieuwbare energie, waardoor de efficiëntie van lokale zonne- en windmolenparken wordt gemaximaliseerd.

Toekomstige doelen en duurzame effecten

Het project sluit niet alleen aan bij de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen, maar schept ook een precedent voor toekomstige groene projecten. Tegen 2030 zal er in Nederland naar verwachting 2,1 Megaton biogene CO₂ beschikbaar zijn voor dergelijke duurzame praktijken. De gedecentraliseerde productiebenadering verbetert de efficiëntie en duurzaamheid door de behoefte aan transport te verminderen en direct op of nabij de eindgebruiker te werken.