deep-tech research in a cleanroom, AI-generated image.
Author profile picture

Een groep van 32 belangenorganisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen hebben in een brandbrief de Tweede Kamer opgeroepen het Nationaal Groeifonds onverkort overeind te houden. Volgens hen staat het innovatie- en ondernemersklimaat onder druk in Nederland. In de brief uiten ze hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland. De overheid moet zich opstellen als een betrouwbare partner, schrijven ze. “Voor innovatie heb je zekerheid nodig, en de Tweede Kamer dreigt beslissingen te nemen die het vertrouwen van het bedrijfsleven in de overheid gaat aantasten”, zegt directeur Lotte de Bruijn van NLdigital.

In de brandbrief, een initiatief van brancheorganisatie van de digitale sector NLdigital en ondernemersorganisatie van de technologische industrie FME, benadrukken zij dat de overheid onvoldoende beseft dat op korte termijn actie nodig is. Theo Henrar, voorzitter van FME: “De Tweede Kamer is bezig met kortetermijnpolitiek, ze zijn het innovatieklimaat van Nederland verder aan het slopen. Kijk naar de schrijnende voorbeelden; er wordt gegraaid uit het Nationaal Groeifonds en de 30%-regeling is versoberd. Wat de Kamer zich moet realiseren is dat er behoefte is aan stabiliteit en continuïteit voor het bedrijfsleven.”

Nationaal Groeifonds

Aanleiding voor de brief is de onduidelijkheid die heerst over de doorgang van het Nationaal Groeifonds. In een recent debat van de Tweede Kamer heeft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat – onder druk van de formerende partijen – toegezegd de vierde ronde van het Groeifonds enkele maanden uit te stellen. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die bijdragen aan onder andere de digitalisering van de economie en de ontwikkeling van innovatieve technologie voor in de gezondheidszorg, het onderwijs en de energietransitie. Diverse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties waren al aan het werk aan voorstellen. Zij verkeren nu in grote onzekerheid.

Uit de brandbrief: “Tijdens dit debat is er onduidelijkheid ontstaan of van uitstel van de vierde ronde van het Groeifonds geen afstel komt. Wij roepen u op de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds intact te houden en hier ruim vóór 1 juni duidelijkheid over te geven. De innovatiemotor van Nederland kan niet tijdelijk stil worden gezet. Bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties dringen aan op doorgang van en duidelijkheid over de vierde ronde tot er een alternatief is. Alleen op deze manier kunnen wij de broodnodige investeringen voortzetten.”

Blijvende investeringen nodig

Lotte de Bruijn op Forum: “De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om van Nederland een koploper te maken op het gebied van innovatie. Dit is van wezenlijk belang voor verschillende onderwerpen, zoals zorg en veiligheid. Als we de geldkraan van het Nationaal Groeifonds nu dichtdraaien, dan zijn veel inspanningen voor niets geweest.” Dat heeft ook gevolgen voor strategische afhankelijkheden van Nederland, zegt ze. “Je kunt niet klagen over dat wij steeds afhankelijker worden van het buitenland, onder andere op digitaal vlak, als we zelf de investeringen in kennis en innovatie inperken.”

Volgens Theo Henrar zijn innovaties van ondernemers nodig om maatschappelijke problemen op te lossen. “De overheid geeft aan dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven te willen doen. Deze samenwerking wordt echter onder druk gezet door onduidelijk en onvoorspelbaar gedrag van diezelfde overheid. Snel duidelijkheid over het Groeifonds verminderd het afnemende vertrouwen van ondernemers in de overheid.”

De ondertekenaars van de brandbrief:

De ondertekenaars van de brandbrief