Expats working for a Dutch High Tech Company, AI-generated image.
Author profile picture

Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken uit haar zorgen over het kamerbesluit om de belastingregeling voor expats te versoberen. Deze maatregel is bedoeld om de studieschuldrente voor studenten te verlagen, maar Adriaansens waarschuwt voor de potentiële negatieve impact op bedrijven. Volgens haar kan dit tekorten aan personeel veroorzaken, met name bij bedrijven die zich richten op kennis en technologie. Ook start-ups zouden hard getroffen kunnen worden. De minister hoopt op een constructieve dialoog in de Eerste Kamer om de mogelijke gevolgen te bespreken.

De 30%-regeling: Een cruciaal belastingvoordeel voor expats

De belastingregeling voor expats, beter bekend als de 30%-regeling, is een belastingvoordeel waarbij hoogopgeleide buitenlandse werknemers over maximaal 30% van hun salaris geen belasting hoeven te betalen. Deze regeling werd ingevoerd na de Tweede Wereldoorlog met het doel Amerikaanse bedrijven naar Nederland te trekken. Het belastingvoordeel is bedoeld om de extra kosten te compenseren die expats maken om in Nederland te kunnen werken, zoals extra reiskosten en kosten voor huisvesting en levensonderhoud. De regeling is in de loop der jaren veranderd: sinds 2019 is de maximale gebruiksduur teruggebracht van acht naar vijf jaar.

Het idee is dat een versobering van de expatregeling jaarlijks honderden miljoenen euro’s zou kunnen opleveren. Echter, tegenstanders van dit plan benadrukken dat het aantrekken en behouden van buitenlands talent een absolute randvoorwaarde is voor een goed vestigingsklimaat voor internationaal talent.

Impact op bedrijven en de kenniseconomie

Bedrijven, met name die sterk afhankelijk zijn van buitenlandse werknemers, maken zich zorgen over de voorgestelde veranderingen. Volgens Adriaansens zou een tekort aan personeel voor bedrijven een van de belangrijkste redenen kunnen zijn om uit Nederland te vertrekken. Ook universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen waarschuwen voor de negatieve gevolgen. Zij stellen dat de versobering van de expatregeling ernstige schade zal toebrengen aan de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor wetenschappelijk talent.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is ronduit bezorgd: “De regeling is belangrijk om Nederland aantrekkelijk te houden voor schaars internationaal talent. Juist voor hightechbedrijven en onderzoeksinstellingen is dit belangrijk in de wereldwijde ‘war for talent’. Ook omdat we weinig instroom hebben in technische richtingen in eigen land. Veel landen hebben dit soort regelingen inmiddels met succes van ons gekopieerd en worden steeds aantrekkelijker.”

De concurrentiepositie van Nederland

De versobering van de expatregeling kan ook gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen. België heeft bijvoorbeeld onlangs een vergelijkbare expatregeling ingevoerd. Hierdoor zou de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlands talent kunnen afnemen. Bovendien zouden bedrijven die afhankelijk zijn van dergelijk talent kunnen overwegen om naar andere landen te verhuizen met gunstigere belastingregelingen voor expats.