© Amber
Author profile picture

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar schone stroom uit duurzame centrales kent een probleem. Op een gegeven moment is het elektriciteitsnetwerk ‘vol’ en kan er geen opgewekte stroom meer bij. Om een oplossing te vinden voor deze netcongestie en om in de toekomst flexibel in te kunnen spelen op de vraag naar stroom, gaat de Universiteit Utrecht daartoe een onderzoek leiden.

Het is de eerste keer dat op zo’n grote schaal een studie plaatsvindt naar een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk, aldus de Universiteit Utrecht in een gisteren verschenen persbericht

Onder de naam ROBUST werkt een consortium van overheden, netbeheerders, wetenschapsinstellingen en ondernemingen vanaf 1 april in Utrecht, Arnhem en Delft aan oplossingen voor de netcongestie. Daarbij gaan batterijen van elektrische auto’s een belangrijke rol spelen.

ROBUST werd als beste beoordeeld van twintig projectvoorstellen voor de MOOI-regeling van de Topsector Energie en krijgt een subsidie van 3,3 miljoen euro. De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.

Flexibel elektriciteitssysteem

Het is wereldwijd het eerste onderzoek ter wereld naar grootschalige inzet van bidirectionele (vehicle-to-grid) personenauto’s in combinatie met batterijen, slim ladende bussen en andere oplossingen. Het doel is het realiseren van een flexibel elektriciteitssysteem op het niveau van stadsregio’s.

De bidirectionele elektrische auto’s worden geladen met lokaal opgewekte duurzame energie. Ze kunnen de energie weer terug leveren aan het net wanneer dat nodig is. Slimme software zorgt voor afstemming tussen het verbruik en opwekken van elektriciteit. Auto’s vormen zo een tijdelijke opslag van duurzame energie, als een batterij op wielen.

Het consortium ontwikkelt een regiobreed flexibiliteitssysteem dat steden van duurzame energie en elektrisch vervoer moet voorzien. In de stadsregio’s Utrecht  en Arnhem is een aantal wijken als onderzoekslocaties uitgekozen.

De projectpartners onderzoeken daarbij onder meer wat de optimale verhouding is tussen netverzwaring enerzijds en de inzet van flexbronnen anderzijds. Ook onderzoeken zij hoe het juiste energiemarktontwerp, effectieve financiële prikkels en andere factoren de flexbronnen en bijbehorende spelers positief kunnen beïnvloeden.

Projectpartners

Het consortium bestaat uit netbeheerder Stedin, Smart Solar Charging BV / We Drive Solar BV, Enervalis, Edmij, ElaadNL, de Technische Universiteit Delft, de Hogeschool Utrecht, de gemeente Utrecht en gemeente Arnhem. Het project wordt geleid door de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute.

Ook interessant: Zonneauto als accu op wielen, ‘altijd en overal stroom’