Pharmaceutical sales representative and mature woman physician having a discussion in hospital hallway. General practitioner discussing patient case status with his medical staff using digital tablet. Pharmaceutical representative showing medical report on digital tablet to mature doctor.
Author profile picture

Philips heeft de resultaten bekend gemaakt van het achtste Future Health Index rapport in Nederland. Uit het rapport vorig jaar bleek al dat de tevredenheid en het behoud van personeel de topprioriteit is van Nederlands bestuurders. Personeel is niet de enige uitdaging van bestuurders. Ze hebben ook financiële zorgen, veel Nederlandse ziekenhuizen hebben last van sterk stijgende exploitatiekosten.

  • Nederlandse zorgbestuurders zijn terughoudend in technologiegebruik voor personeelstekort.
  • Het lijkt erop dat duurzaamheid niet meer op het prioriteitenlijstje staat bij Nederlandse bestuurders.

“Zorginstellingen hebben op dit moment een personeels- en financieel tekort, de focus van bestuurders ligt daarom terecht op het toegankelijk houden van de zorg voor patiënten”, zegt Léon Kempeneers, managing director bij Philips Benelux. “We moeten als sector onze blik ook op de toekomst houden. Hoe lossen we problemen structureel op. Nu werken bestuurders veel samen met uitzendbureaus, zo blijkt ook uit de Future Health Index, maar het tekort aan zorgpersoneel blijft. De implementatie van de juiste mensgerichte technologie kan een blijvend verschil maken.”

Bestuurders kiezen minder vaak voor technologie dan hun internationale collega’s

In het Nederlandse Future Health Index onderzoek komen twee opvallende resultaten naar voren op het gebied van het oplossen van personeelstekorten en duurzaamheid, waar de antwoorden van Nederlandse bestuurders wezenlijk verschillen van de antwoorden van hun internationale collega’s.

Als Nederlandse bestuurders gevraagd wordt naar hun voorkeurspartner voor het oplossen van de personeelstekorten noemt 41% uitzendbureaus. Slechts 14% van de bestuurders in Nederland zegt dat hun ziekenhuis of instelling digitale gezondheidstechnologie gebruikt of van plan is te gebruiken om de impact van personeelstekorten te verminderen. Dit is beduidend minder dan bestuurders wereldwijd (56%), in Europa als geheel (49%) en met name in Duitsland (66%).

Léon Kempeneers zegt over de potentie van technologie in de zorg: “We moeten samen nadenken over hoe we de zorg kunnen transformeren met technologie. Uit berekeningen die namens de FME zijn uitgevoerd door Gupta Strategists blijkt dat we een groot deel van het personeelstekort al kunnen opvangen met de huidige technologie. Ik merk dat we vooral een implementatietekort hebben in de zorg – daar ligt een grote uitdaging voor de komende jaren.”

Het belang van duurzaamheid is afgenomen

Een tweede opvallend resultaat is dat bestuurders in Nederland duurzaamheidsinitiatieven een lagere prioriteit geven ten opzichte van eerdere jaren. Van de Nederlandse respondenten (bestuurders en jongere professionals) zeggen 43% dat ze duurzaamheid een lagere prioriteit geven. Ook valt op dat Nederlandse bestuurders vooral naar bedrijven kijken voor de oplossing terwijl hun internationale collega’s naar de overheid kijken. Bijna een derde (31%) van de Nederlandse bestuurders en jonge zorgprofessionals (hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 20%) plaatste medische technologiebedrijven op de eerste plaats als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het creëren van duurzaamheidsnormen in de gezondheidszorg.

Slechts 11% van de bestuurders en jongere zorgprofessionals in Nederland vond dat overheden het meest verantwoordelijk zouden moeten zijn voor het creëren van duurzaamheidsnormen in de gezondheidszorg. Wereldwijd vindt 26% van de respondenten dat overheden verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van duurzaamheidsnormen

“Bedrijven zoals Philips kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen helpen om duurzamer te worden, wij hebben de afgelopen jaren zelf enorme stappen gezet”, zegt Léon Kempeneers. “Wij werken volgens EcoDesign principes bij het ontwikkelen van onze producten en denken na over de energie-efficiëntie. Onlangs hebben we met een aantal ziekenhuis waaronder in Portugal, VS en Finland onderzoeken uitgevoerd om hun impact op het milieu in kaart te brengen. We hebben aanbevelingen gegeven hoe deze ziekenhuizen duurzamer kunnen worden. Ik nodig Nederlandse ziekenhuis dan ook uit om met ons in gesprek te gaan over duurzaamheid en daarnaast duurzaamheidscriteria in overweging te nemen bij hun aankopen.”